Notāru dienās šoreiz - par iespējām pasargāt sevi no dažādiem riskiem

5. un 6.martā notiks Notāru dienas. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka šī gada tēma - kā pasargāt sevi no riskiem, dzīvojot nereģistrētās partnerattiecībās. Ikvienam ir iespēja šajās dienās saņemt juridisku konsultāciju par šiem un citiem jautājumiem par brīvu pie notāres Baibas Jaunbērziņas no pulksten 10.00 līdz 16.00 Gulbenē, Ābeļu ielā 1 – 3.

Nebūs tiesību


B.Jaunbērziņa ir pārliecināta, ka juridiski sakārtotas partnerattiecības rada mazāk problēmu. Nenoslēdzot laulību, partnerim nav tiesību uz mantojumu.


“Piemēram, sieviete ir daudzus gadus dzīvojusi kopā ar savu draugu nereģistrētās attiecībās. Uz drauga vārda zemesgrāmatā ir reģistrēts par kopīgiem līdzekļiem iegādāts dzīvoklis, kurā viņi kopīgi dzīvo. Bērnu viņiem nav. Draugs pēkšņi nomirst. Sievietei nav nekādu tiesību uz drauga mantojumu, tostarp - dzīvokli, jo viņa nav likumiskā mantiniece. Drauga mantinieki ir radinieki - vecāki un brāļi un māsas. Faktiski viņa paliek uz ielas. Ja draugs būtu sastādījis un atstājis testamentu, tad, protams, sievietei būtu tiesības mantot, tikai izdevumi par mantošanas lietas vešanu pie notāra būtu ievērojami lielāki nekā tad, ja viņa būtu likumīga sieva,” skaidro B.Jaunbērziņa.


Ja nereģistrētās attiecībās piedzimst bērns, tad arī jārēķinās, ka situācijas var būt dažādas. Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par bērna māti. Dzīvē ir situācijas, ka viens no kopā dzīvojošiem partneriem juridiski ir laulāts ar citu personu. Šajā gadījumā likums par bērna tēvu uzskatīs mātes vīru. Taču, ja visas ieinteresētās personas - bērna māte un tēvs, kā arī mātes vīrs - kopīgi ar iesniegumu vērsīsies dzimtsarakstu nodaļā, bezstrīdus kārtībā bērnam tiks atzīta paternitāte.


“Tomēr ieteicamāk ir faktiski izjukušu laulību laikus izšķirt,” uzsver notāre.


Cilvēkiem vajadzētu pievērst uzmanību arī tam, ka, ja ir noslēgts īres līgums, tad īrniekam ir tiesības šajā telpā izmitināt savus ģimenes locekļus, bet partneris, ar kuru nav reģistrētas attiecības, tāds nav.


Jārēķinās ar sarežģījumiem


“Problēmas nereģistrētu attiecību dēļ var rasties arī dzīves situācijās, kad kāds no partneriem ir nonācis ārstniecības iestādē. Dzīvojot nereģistrētās attiecībās, nav tiesību saņemt informāciju par sava partnera ārstniecības gaitu, bet, ja esi ģimenes loceklis vai likumīgs laulātais, tad šādas tiesības ir. Arī lēmumu par ārstniecības gaitu ir tiesības pieņemt tikai laulātajam vai tuvākajiem radiniekiem,” skaidro notāre.


Viņa vērš uzmanību, ka, ja, piemēram, mirst pensionārs, tad viņa laulātais var saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu divu pensiju apmērā un arī neizmaksāto pensiju, ja tā jau ir izmaksai aprēķināta, bet, ja šie cilvēki ir bijuši tikai faktiskā kopdzīvē, tad otrs nevar saņemt neko.


Der atcerēties arī to, ja nekustamā īpašuma darījumus noslēdz radinieki un laulātie savā starpā, tad ir samazināta valsts nodeva, reģistrējot darījumu zemesgrāmatā, kā arī nodokļu tiesībās laulātajiem ir paredzēti dažādi atvieglojumi.


Šķir laulību


B.Jaunbērziņa ir novērojusi, ka ikdienā cilvēki visbiežāk juridisku padomu vaicā tieši par mantojuma lietu sakārtošanu, kā arī par darījumu slēgšanu un laulības šķiršanu. Ikdienā viena stunda šādu konsultāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām taksēm pie notāra maksā 13,26 eiro. Jāmaksā ir tikai tādos gadījumos, ja cilvēks ir atnācis konsultēties un pēc tam negrib saņemt nekādus notariālus pakalpojumus.


Tagad gan arī parādās tāda tendence, ka tie, kas plāno stāties laulībā, nāk pie notāra un jautā par mantiskajām attiecībām.


“Ir bijuši gadījumi, kad jau pirms laulības slēgšanas tiek noslēgts laulāto mantisko attiecību līgums,” saka B.Jaunbērziņa.


Joprojām tiek izmantota iespēja arī šķirt laulību pie notāra.


“Ja laulātie par visu, tas ir, par kopīgu nepilngadīgu bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un kopmantas sadali, spēj vienoties un viņiem nav strīdu vai arī laulātajiem nav kopīgu nepilngadīgu bērnu un mantas, tad laulība tiek šķirta 31 dienas laikā no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas. Šis process ir ātrs,” stāsta notāre un piebilst, ka pagājušā gada laikā pie viņas bezstrīdus kārtībā ir izšķirtas 40 laulības.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas