Noteiks tiesu piesēdētāju skaitu

Ir izstrādāts noteikumu projekts par tiesas piesēdētāju skaitu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti saskaņā ar likumu „Par tiesu varu". Tiesas piesēdētāju skaitu nosaka Ministru kabinets.

Tieslietu ministrijā "Dzirkstele" uzzināja, ka tiesas piesēdētāju skaitu noteiks, ņemot vērā attiecīgajā teritorijā reģistrēto iedzīvotāju skaitu, proti, no katriem 1000 iedzīvotājiem ievēlēs divus piesēdētājus attiecīgajā rajona (pilsētas)  tiesā. Savukārt no katriem 2000 iedzīvotājiem ievēlēs vienu piesēdētāju attiecīgajā apgabaltiesā.

 

Koleģiāli skata sevišķi smagos noziegumus

 

Gulbenes rajona tiesas priekšsēdētāja Gunta Gulbinska "Dzirkstelei" saka, ka Gulbenes rajona tiesai ievēlēti pāris desmitu piesēdētāju. Kamēr nav mainīts Kriminālprocesa likums, piesēdētāji rajona tiesā praktiski tiek izmantoti reti. Likums to pieļauj.

 

Koleģiāli jeb kopā ar piesēdētājiem tiesnesis izskata krimināllietas sevišķi smagu noziegumu izdarīšanas apsūdzībā. Tādā gadījumā likums apsūdzētajām personām paredz cietumsodu vairāk nekā uz desmit gadiem. Tad tiesnesim nepieciešams piesēdētāju viedoklis. Likums nosaka, ka piesēdētāji jautājumā par piemērojamo sodu apsūdzētajam pirmie izklāsta savu viedokli tiesnesim. Tikai pašās beigās tiesnesis paziņo savu nostāju, kad ir uzklausīti visi procesa dalībnieki, piesēdētājus ieskaitot.

 

Rajona tiesas specifika ir tāda, ka te maz skata krimināllietas apsūdzībā par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Tādas lielākoties skata uzreiz apgabaltiesā.

 

Ar 20 gadu stāžu un vairāk

 

"Koleģiāli tiesā var izskatīt ne tikai sevišķi smagus, bet arī smagus noziegumus, ja kāds procesa dalībnieks - apsūdzētais vai prokurors - to prasa. Taču līdz šim Gulbenes rajona tiesas praksē tāda gadījuma nav bijis," saka G.Gulbinska.

 

Viņa saka, ka Gulbenes rajona tiesā ir daudzi ilggadēji piesēdētāji - ar 20 gadu stāžu un vairāk. Parasti tie ir seniori - cilvēki, kuriem ir liela dzīves pieredze un iespēja plānot savu laiku, esot pelnītā atpūtā. "Faktiski mums pietiek ar šiem cilvēkiem. Mums nav vajadzīgs piesēdētāju skaita palielinājums vai sastāva maiņa," uzskata G.Gulbinska. Tomēr viņa atzīst, ka tiesas piesēdētāji netiek izmantoti katru mēnesi, viņu pakalpojumi vajadzīgi pāris reižu pusgadā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas