Notiks grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” angļu valodas tulkojuma atvēršanas pasākums

Šodien Eiropas Parlamenta (EP) deputāte un Latvijas Okupācijas izpētes biedrības Konsultatīvās padomes vadītāja Inese Vaidere iepazīstinās ar grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkojumu angļu valodā. Grāmatā publicētie materiāli sniedz unikālu informāciju par PSRS nodarītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, kas Latvijai lēšami 185 miljardu eiro apmērā.

Grāmatā apkopoti līdz šim nepublicēti fakti par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību okupēto Baltijas valstu teritorijās no 1939. līdz 1999. gadam, ekspertu pētījumi, kas analizē un ļoti uzskatāmi atklāj, cik patiesībā milzīgus zaudējumus okupētajām tautām nodarīja Padomju Savienība, kā arī cita vērtīga informācija. Kopumā grāmata „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” ir komplekss pētījums par okupācijas režīma negatīvo ietekmi uz Baltijas valstu, kā arī Polijas un Gruzijas tautsaimniecību, demogrāfiju, ekoloģiju un sociālo jomu.

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere: "Šīs grāmatas tulkojums angļu valodā bija nepieciešams, lai starptautiskā sabiedrība uzzinātu patiesību par Padomju Savienības nodarījumiem okupētajām valstīm. Par PSRS radītajiem zaudējumiem joprojām netiek runāts pietiekami atklāti, taču šīs grāmatas tulkojums ir veids, kā ļaut cilvēkiem ārpus Latvijas robežām iegūt informāciju par to, ko nācās pārdzīvot mums aiz necaurredzamā dzelzs priekškara. Iespējams, tas ļaus pasaulei citādi palūkoties gan uz mums, gan Krieviju un tās piekopto ārpolitiku. Diemžēl Krievija kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniece, joprojām atsakās atzīt Baltijas valstīm radītos zaudējumus, noliedz savus nodarījumus un turpina agresīvu ārpolitiku. Par to liecina Ukrainai piederošo teritoriju aneksija, regulāra iejaukšanās Latvijas un citu valstu iekšpolitikā, kā arī dažādu dezinformācijas kampaņu izvēršana.”

Tikai apzinoties pagātnes notikumu ilgstošās negatīvās sekas, var izdoties izvairīties no līdzīgu notikumu atkārtošanās nākotnē. “Protams, kamēr Krievijā valda autoritārs režīms, valstīm, ko savulaik okupēja PSRS, ir velti cerēt uz jebkādu zaudējumu atmaksu. Atzīt savas pagātnes kļūdas un centies tās labot - uz to būtu spējīga vien demokrātiska valsts un sabiedrība. Tomēr, lai parādītu patieso ainu, PSRS zaudējumu aplēse ir nepieciešama,” uzsver Inese Vaidere.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas