Novada domes sēde: Izskatāmo jautājumu klāsts - daudzpusīgs

Šodien, 27.janvārī, notiek Gulbenes novada domes sēde. Sēdes darba kārtībā ir 53 jautājumi.

Daži no tiem - par iedzīvotāju reģistrēšanu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā; par dzīvojamās telpas izīrēšanu; par īres līguma pagarināšanu; par izslēgšanu no dzīvokļu reģistra; par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinājumu Letēs; par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu un projekta realizāciju Stāķos.

Sēdē lems un apstiprinās novada integrētās attīstības programmu 2011. - 2017.gadam 1.redakcijā, kā arī lems un apstiprinās novada jaunatnes politikas stratēģiju 2011.-2017.gadam 1.redakcijā, lai to varētu nodot sabiedriskajai apspriešanai.

Novada domes deputāti spriedīs par amatalgas noteikšanu vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes direktoram no 1. janvāra līdz 31.augustam, kā arī par mērķdotāciju sadali profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmu finansēšanai.

Vēl domes sēdē iztirzās daudzus zemes jautājumus, runās par nedzīvojamo telpu nomu un par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu un daudz ko citu.

Piebilstams, ka novada domes sēdi var apmeklēt ikviens interesents.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas