Novada jauniešu centrs „Bāze" telpas lietos par brīvu

Gulbenes novada dome 24.marta sēdē nolēma Gulbenes novada jauniešu centram „Bāze" uz nenoteiktu laiku nodot bezatlīdzības lietošanā ēku Gulbenē, Brīvības ielā 22, un tai pieguļošo zemesgabalu 3361 kvadrātmetru platībā. Dome uzdeva Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam Osvaldam Lucānam parakstīt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas