Novada jauniešu forumā ar idejām papildina jaunatnes politiko stratēģiju

Gulbenes kultūras centrā 9.martā norisinājās Gulbenes novada jauniešu forums, kas bija veltīts Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijai turpmākajiem septiņiem gadiem. Pasākums kopā pulcēja aptuveni septiņdesmit dalībniekus – jauniešus, jaunatnes darbiniekus, lēmumu pieņēmējus, pašvaldības darbiniekus un sabiedrības pārstāvjus. Par to informē Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Foruma pirmajā daļā dalībnieki īsā un koncentrētā veidā tika iepazīstināti ar procesā esošo plānošanas dokumentu, savukārt otrajā daļā notika diskusijas piecās jomās, kas iekļautas stratēģijā – jauniešu līdzdalība, izglītība un mācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība, jauniešu sociālā iekļaušana.

"Dalībniekiem bija iespēja balsot par katras jomas apakšpunktiem – atstāt tos stratēģijā, izņemt vai pilnveidot. Jāteic, ka nevienu no apakšpunktiem nesvītroja, bet tie tika mainīti un pilnveidoti," norāda G.Kalmane.

„Uzskatu, ka forums ir izdevies un vēlamais rezultāts ir panākts, jo diskusijās izskanēja reāli priekšlikumi, ko ņemšu vērā, veidojot un padarot šo dokumentu pilnvērtīgāku. Piemēram, katru gadu jauniešu iniciatīvu konkursā nepieciešams iekļaut tēmu par aktīvu brīvā laika pavadīšanu; jaunatnes darbinieki ir jāiesaista skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes procesā – jāvada tas; jauniešiem saistošo informāciju jāizvieto arī skolu interaktīvajos ziņojumu stendos,” stāsta Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.

Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģiju 2018.-2024. gadam plānots apstiprināts 2018 .gada 29. marta Gulbenes novada domes sēdē.

Forums tika organizēts ar jaunatnes valsts programmas un projekta „Here comes the sun” atbalstu.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas