Novada pedagogu konferencē sumina labākos, uzņem savā saimē jaunos 2

Konferences gaitā izglītības darbinieki uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju sagatavoto informāciju par reformām izglītībā jaunā mācību gada kontekstā. Tika sveikti ne tikai labākie pedagogi, bet pedagogu saimē uzņemti arī divi jaunie skolotāji.

Oskars Vīksna ir pabeidzis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un strādās par basketbola treneri Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolā. Savukārt Daina Rēdere strādās Stāmerienas pamatskolā par sākumskolas skolotāju un mācās Latvijas Universitātē par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā saņēma Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Sniķe, ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Ināra Ločmele un Gulbenes vidusskolas direktora vietniece Iveta Zvaigzne, kura turpinās strādāt Gulbenes sākumskolā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par audzēkņu sagatavošanu sekmīgam startam 2017.gada Speciālās olimpiādes pasaules ziemas spēlēs Austrijā tika pasniegts Sveķu internātpamatskolas trenerim Aigaram Lasim un sporta skolotājai Dacei Dīvānei.

Gulbenes novada domes Atzinības rakstu par formālās, profesionālās ievirzes, neformālās un mūžizglītības darba organizēšanu saņēma Rankas pamatskolas direktore Laima Braše.

Gulbenes novada domes Atzinības raksts par  profesionalitāti, nozīmīgu ieguldījumu projekta “Skats uz mācīšanos” aktivitāšu un satura integrēšanā un kvalitatīvu rezultātu popularizēšanu pedagogiem novadā un Latvijā tika pasniegts jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” vadītājai Janai Kalniņai, K.Valdemāra pamatskolas skolotājai Janai Solovjovai, Gulbenes 2.vidusskolas skolotājām Vitai Medniecei un Zitai Grinbergai.

Gulbenes novada domes Pateicības rakstu par uzņēmību un ieguldījumu programmas “FasTracKids” aprobēšanā un ieviešanā saņēma Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Velga Žalima, Spulga Upāne un Gunita Sliede.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Simis

Kads pedagogs uz vienu skolnieku.Ja sesi palika bez darba.

pirms 4 gadiem, 2017.08.27 13:13

Vietējās ziņas