Novadā savākti gandrīz 200 parakstu

Latvijas Kredītņēmēju apvienība lūdz Latvijas iedzīvotājus parakstīt lūgumu, ko paredzēts iesniegt Valsts Prezidentam, lai viņš savukārt iesniegtu Saeimā apvienības izstrādāto "Krīzes likuma" projektu. Parakstu vākšana notiek arī Gulbenes novadā. Šobrīd jau novadā parakstījušies vairāk nekā 200 cilvēki.

"Visi, kuri vēlas, var iepazīties ar "Krīzes likuma" projektu un to parakstīt sadzīves pakalpojumu punktā "Pērle", kas atrodas Skolas ielā 5a," informē "Pērles" īpašniece Ieva Antipova. Parakstus vāc arī Jaungulbenes pagasta iedzīvotājs Dzintars Galejs.  

"Krīzes likuma" projekts regulē to personu aizsardzību, kurām ekonomiskās krīzes apstākļos ir grūtības pildīt vai arī nav iespējas vispār pildīt uzņemtās kredītsaistības. Likuma mērķis ir nodrošināt kredītņēmējiem iespēju aizsargāt savas tiesiskās un ekonomiskās intereses krīzes periodā līdz 2013.gada janvārim. Likuma projektā norādīts, ka jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties pie kreditora ar prasību samazināt aizdevuma līgumā noteiktos kredīta maksājumus, savukārt kreditoram ir pienākums izstrādāt un piedāvāt personai tāda darījuma noslēgšanu, kā rezultātā personas ikmēneša kredīta maksājumi nepārsniedz 40 procentus no vidējiem mēneša ienākumiem.

 

Krīzes periodā ir aizliegts veikt parāda piedziņu, tajā skaitā sprieduma piespiedu izpildi pret fizisku personu, kuras mēneša vidējie ienākumi nepārsniedz valstī noteikto iztikas minimuma apmēru uz katru personas apgādībā esošo cilvēku.

 

Kopumā "Krīzes likuma" projektā ir iestrādāti 17 punkti. To izskatīšana Saeimā un apstiprināšana būtu garants, ka cilvēkiem nebūtu jāzaudē vienīgais mājoklis, jo Latvijā no 1,22 miljoniem darbspējīgo cilvēku vairāk nekā 800 000 ir kredītņēmēji. Apvienība uzskata, ka kredītņēmēju jautājums ir nopietna sociāla problēma, kuru nedrīkst ignorēt!

 

"Krīzes likuma" projekta atbalstam divu nedēļu laikā Latvijā jau parakstījušies 5754 cilvēki. Vidēji ik dienu Latvijā parakstījušies apmēram 410 cilvēki. Parakstīšanās sākās 15.septembrī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas