Novada zemnieki saņems maksājumus

Jau oktobra beigās arī Gulbenes novada lauksaimnieki, kuri šogad būs iesnieguši platību maksājumu iesniegumu un kuru saimniecībās ir pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes, saņems avansa maksājumu par vienoto platības maksājumu 50 procentu apmērā.

SIA "LLKC" Gulbenes nodaļas biroja speciāliste Aija Supe informē, ka, sākot ar novembri, ir plānots izmaksāt Lauku attīstības programmas agrovides avansa maksājumu par tā dēvētajiem mazāk labvēlīgajiem apvidiem, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības attīstības avansa maksājumus.

 

"Ar 1.decembri Lauku atbalsta dienests sāks maksāt īpašo atbalstu par pienu 90 procentu apmērā," stāsta A.Supe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas