Novads bagāts ar mežiem

Gulbenes novadā no 167 tūkstošiem hektāru zemes vislielāko platību aizņem meži – 102 tūkstošus hektāru. Par to liecina pašvaldībā apstiprinātais šāgada novada zemes pārskats.

 “Dzirkstele” to uzzināja novada domē.

64,1 tūkstošus hektāru novadā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4369 hektāri ir zem ūdeņiem, 4272 hektāri zemes ir zem ceļiem, 3389 hektārus klāj krūmi, 2409 hektāri atrodas zem ēkām, kā arī daļā ir pagalmi, 2250 hektāros ir purvs, 38,6 hektārus klāj zivju dīķi. Klasifikācijai “pārējā zeme” attiecināmi 4163 hektāri zemes, jo šo platību nevar attiecināt ne uz vienu citu iepriekš nosaukto kategoriju.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas