Novadu apmeklē izglītības ministrs

Tiekoties ar izglītības darbiniekiem, tiek pārrunāti nozares aktuālākie jautājumi
Gulbenes novadu vakar apmeklēja izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks. Vizītes laikā ministrs viesojās Gulbenes 2.vidusskolā, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un abās novada arodvidusskolās gan Jaungulbenē, gan Rankā, kā arī tikās ar novada izglītības darbiniekiem.

Finansējumā nekas nemainīsies R.Broks izglītības darbiniekus informēja par izglītības sistēmas aktualitātēm. Ministrs uzsvēra, ka finanšu rādītāji pašreiz ir stabili un nākamā mācību gada sākumā finansējumā šai nozarei nekas nemainīsies, diemžēl viņš piebilda, ka būtisks ir jautājums par nākamā gada budžetu. Situācija valstī it tāda, ka pašreiz neko nevar prognozēt. 2012.gada budžetā noteikti tiks veikti konsolidācijas pasākumi, bet pašreiz ir grūti prognozēt, kuras nozares tieši tie skars.

 

R.Broks norādīja, ka ministrija turpina darbu pie finansēšanas modeļa "Nauda seko skolēnam" un apkopo visu Latvijas pašvaldību pieredzi šajā finansēšanas modelī. Ministrs domā, ka šāds princips pastāvēs arī vismaz vēl nākamajā gadā.

 

Izglītības darbiniekus interesēja jautājumi par darba samaksu, taču ministrs atbildēja, ka šajā jautājumā nekādas izmaiņas netiek plānotas. Tika izteikta doma ņemt vērā, piemēram, skolēnu skaitu, ar kādu strādā skolotājs, arī stāžu un kvalifikācijas pakāpes, uz ko ministrs norādīja, ka pārdales pie pašreizējā finansējuma nav iespējams veikt, jo dažiem pedagogiem algas jau tā ir niecīgas un kaut ko viņiem vēl ņemt nost nebūtu ieteicams.

 

Iesaka ieviest izdienas pensiju skolotājiem

Izskanēja arī doma par izglītības darbinieku vecuma sliekšņa noteikšanu un skolotāju izdienas pensijas ieviešanu, jo, pirmkārt, ir vairāku paaudžu starpība starp šiem skolotājiem un skolēniem un, otrkārt, problemātiska ir jauno pedagogu ienākšana skolās. Ministrs iebilda, ka šis jautājums būtu jāadresē labklājības ministrijai. Izglītības ministrija to atbalstītu, bet labklājības ministrija tam droši vien iebilstu, jo tas radītu papildu slogu uz sociālo budžetu. Citā veidā noteikt vecuma ierobežojumu būtu prettiesiski.

Ministram tika uzdots jautājums par eksakto zinātņu skolotāju sagatavošanu, jo šos priekšmetus nav kas māca. Ir jāstrādā jau pensionētiem skolotājiem, bet jaunie nenāk strādāt.

 

R.Broks iebilda, ka centrālais jautājums ir un paliek atalgojums, jo diez vai jaunietim būs interese iegūt divas augstākās izglītības un strādāt par tādu atalgojumu, viņi, visticamāk, izvēlēsies kādu citu darbu.

 

Pedagogi vaicāja arī par sešgadnieku apmācības pilotprojektu. Ministrs viņiem skaidroja, ka šāgada augustā pedagoģijas eksperti sniegs viedokli par šo pilotprojektu. Viņš piebilda, ka ar šāgada 1.septembri sešgadnieku skološana vēl netiks ieviesta.

 

Runājot par iespējām iegūt finansējumu izglītības iestādēm infrastruktūras uzlabošanai, izskanēja atbilde, ka šajā finansēšanas periodā diemžēl visas iespējas ir izsmeltas un par jaunām aktivitātēm varēs runāt tikai jaunajā finansēšanas periodā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas