NVA aicina darba devējus pieteikt sezonas vakances

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikt NVA filiālēs visā Latvijā sezonas brīvās darba vietas, kā arī nodarbināt sezonas darbos NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Nodarbinātības valsts aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Iveta kancēna informē, ka bezdarbniekiem ir tiesības slēgt ar darba devēju terminēto darba līgumu uz laiku līdz 2 mēnešiem, vienlaikus saglabājot bezdarbnieka statusu. Līdz ar to bezdarbnieks, strādājot arī sezonas darbu ne ilgāk kā 2 mēnešus, nezaudē bezdarbnieka statusu un pabalstu, ja triju darba dienu laikā paziņo NVA, ka ir noslēdzis terminēto darba līgumu.

Sezonas darba veikšanas periodā (līdz 2 mēnešiem) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aptur bezdarbnieka pabalsta izmaksu, bet sezonas darbam beidzoties, bezdarbnieka pabalsta izmaksa atsākas.

"Šobrīd, kad bezdarba līmenis turpina palielināties, bezdarbnieku sezonas nodarbināšanai ir īpaša nozīme, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam mazināt bezdarbu un palīdzēt cilvēkiem, kas zaudējuši darbu. NVA darba devējiem šobrīd piedāvā ļoti plašas darbinieku izvēles iespējas. Darba devēji, piesakot NVA filiālēs sezonas vakances, varēs ātri atrast piemērotus darbiniekus. Pie mums reģistrēti daudzi dažādu profesiju pārstāvji, kuru pieredze, zināšanas un darba iemaņas noderēs uzņēmējiem, meklējot darbiniekus sezonas darbu veikšanai. Piemēram, bezdarbnieku vidū ir vairāk nekā tūkstotis mazumtirdzniecības veikalu pārdevēju, gandrīz 250 pavāru, kas varētu strādāt vasaras tirdzniecības vietās un vasaras kafejnīcās, ir daudz dažādu darbu veicēju, kas veiksmīgi tiks galā ar darbiem lauksaimniecībā un mežkopībā. Tāpēc es aicinu darba devējus, kuri pavasarī un vasarā ir paredzējuši sezonālos darbus, būt sociāli atbildīgiem un sazināties ar tuvāko NVA filiāli, kur mēs palīdzēsim atrast vajadzīgos darbiniekus," stāsta NVA direktore Baiba Paševica.

Sezonas rakstura darbu veikšanai ir pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku. "Sezonas rakstura darbi ir saistīti, piemēram, ar pludmaļu, publisko peldētavu, kempingu, dabas tūrisma infrastruktūras un atpūtas vietu uzturēšanu un uzraudzību, mazumtirdzniecību, kafejnīcām, peldētavām, kempingiem, atpūtas vietām, parku, ainavas elementu vai kultūrvēsturisko objektu sakopšanu, meža darbiem, sēju, stādīšanu, lopu ganīšanu, zivju audzēšanu un citiem darbiem"," skaixdro I.Kancēna.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas