Otrajās Lieldienās muzicē un dejo

Otrajās Lieldienās Gulbenes kultūras centra zāli pierībināja deju kopas "Ratiņš" dejotāju soļi un pieskandināja kultūras centra putēju orķestra spēlētie akordi. Svētku noskaņā tur notika koncerts "Es par tumsu nebēdāju", kura tapšanā lielu ieguldījumu bija devuši "Ratiņa" deju pedagogi Iva un Kārlis Venti, kā arī pūtēju orķestra vadītājs Jolands Andževs.

Uz koncertu, kas ikvienā viesa dzīvesprieka pilnu noskaņu, bija ieradies daudz skatītāju, kuri atsaucīgi ar aplausiem uzņēma katru priekšnesumu. Kultūras centra direktora vietniece mākslinieciskajos jautājumos Ineta Meldere informē, ka koncerts ir abu šo kolektīvu atskaite par gada laikā paveikto.

 

"Līdzīgi atskaites koncerti jau notikuši lielākajai daļai kultūras centra kolektīvu. Koncertam gatavojas arī jauktais koris "Harmonija" un vēl daži citi kolektīvi," stāsta I.Meldere.

 

Deju kopa "Ratiņš" koncertā izpildīja 15 dejas. 7 dejām horeogrāfiju veidojis deju pedagogs Kārlis Vents. Programmā bija iekļautas skatītājiem jau zināmas dejas, kā arī bija vairāki jauniestudējumi.

 

"Koncerts bija apliecinājums, ka programmā iespējams veiksmīgi apvienot gan dejotājus, gan mūziķus. Koncerta noslēgumā "Ratiņš" dejoja "Es mācēju danci vest". Skanot pūtēju orķestra pēdējam skaņdarbam, koncerta apmeklētāji jau varēja doties laukā no zāles, tomēr visi sēdēja un klausījās. Tas liecināja, ka koncerts bija izdevies," saka I.Meldere.

 

Koncertu vadīja K.Venta mazdēls Kārlis Karolis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas