Pabalstos izmaksā gandrīz 300 000 eiro

Līdz šā gada 30.septembrim Gulbenes novadā ir 847 trūcīgas personas. Par to informē Sociālais dienests.

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva stāsta, ka, salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu laika periodu, kad trūcīgo skaits bija 1047, trūcīgo skaits gada laikā ir samazinājies par 200 personām. No visa trūcīgo personu skaita 263 ir bērni (2013.gadā - 377), 67 pensijas vecuma personas (2013.gadā - 83), 398 pilngadīgas darbspējīgas personas (2013.gadā - 468).


Šī gada deviņos mēnešos pabalstos kopumā ir izmaksāti 294 543,57 eiro, tajā skaitā pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - 111 040,78 eiro, dzīvokļa pabalsts - 73 160,65 eiro, pārējie pabalsti - 110 342,14 eiro, tajā skaitā pabalsts veselības aprūpei – 9987,37 eiro, pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu – 23 550 eiro (pabalstu pieprasījušas 154 personas) un citi.


Palielinājies pieprasījums pēc veselības aprūpes pabalsta. Šo pabalsta veidu šī gada deviņos mēnešos pieprasījušas 198 ģimenes.


”Uz veselības aprūpes pabalstu var pretendēt pensionārs vai invalīds, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro; ģimene, kurā audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro; trūcīgas ģimenes,” atgādina A.Beļajeva.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas