Pabalstos izmaksā vairāk nekā 176 000 eiro 2

Gulbenes novada Sociālais dienests informē, ka šī gada pirmajā pusgadā piešķirts un izmaksāts sociālās palīdzības pabalstos 176 117,11 eiro.

Gulbenes novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva informē, ka sociālo palīdzību kopumā sešos mēnešos saņēmušas 595 ģimenes, kurās dzīvo 947 personas, tajā skaitā 199 bērni, no tiem 8 bērni invalīdi.

Kopumā uz 30.jūniju novadā ir 524 trūcīgas personas, no tām 93 bērni un 83 maznodrošinātas personas, tajā skaitā 10 bērni. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai saņēmušas 179 ģimenes 35 581,59 eiro apjomā. Dzīvokļa pabalsts (komunālo maksājumu segšanai, kurināmā iegādei un cits) piešķirts un izmaksāts 429 ģimenēm 705 44,07 eiro apjomā. Pabalsts veselības aprūpei piešķirts un izmaksāts 230 ģimenēm 11 550,90 eiro apjomā. Citi pabalsti izmaksāti 58 440,55 eiro apjomā. Turklāt 139 personām nozīmīgās dzīves jubilejās (80, 85, 90, 95,100 un vairāk gadu vecumā) - izmaksāti 3260 eiro, pabalsts jaundzimušajiem izmaksāts 83 personām – 12 450 eiro.

Septiņpadsmit audžuģimenēm, kurās ievietots 31 Gulbenes novada bērns, pirmajā pusgadā izmaksāti pabalsti 48 028,17 eiro apmērā. Savukārt 21 bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ikmēneša pabalsts piešķirts un izmaksāts 6820,30 eiro apjomā, turklāt pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksāts pabalsts 640,30 eiro apjomā.
Gulbenes novadā 62 personām piešķirts pakalpojums “Aprūpe mājās”, kuru nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pirmajā pusgadā par pakalpojumu samaksāti 36 617,75 eiro.

Daži no pabalstiem, ko piešķir un izmaksā Sociālais dienests:

◆ Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai – 53 eiro;

◆ Dzīvokļa pabalsts trūcīgajiem – 40 % no valstī noteiktās minimālās darba algas (2018.g.-172 eiro); maznodrošinātām personām - 20 % no minimālās algas (2018.g.- 86 eiro)

◆ Pabalsts krīzes situācijā - līdz vienas minimālās mēnešalgas apmēram  (2018.g.- 430 eiro).

◆ Pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā- 3,00 eiro dienā;

◆ Apbedīšanas pabalsts - līdz 80 % no minimālās mēnešalgas- 2018.gadā-344 eiro (ja nav tiesību saņemt citu apbedīšanas pabalstu un ir trūcīga persona);

◆ Ikmēneša pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja turpina mācīties - 64,03 eiro;

◆ Pabalsts audžuģimenei - 65 % no minimālās mēnešalgas (2018.g.-279,50 eiro) mēnesī, kā arī vienreizējs pabalsts 284,57 eiro mīkstā inventāra iegādei;

◆ Vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta iegūšanai (ar nosacījumu, ka ir trūcīgas personas statuss un nav ienākumu);
◆ Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai līdz 40 % no minimālās mēnešalgas;

◆ Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniedzot izdevumus pierādošus dokumentus, vasaras periodā līdz 30 eiro, apkures sezonā līdz 60 eiro mēnesī;

◆ Pabalsts bērna sagatavošanai skolai – 30 eiro (trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, pabalsts tiek izmaksāts dāvanu kartes veidā);

◆ Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu – 150 eiro.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

....

Nabagam Aldim Stradam arī pabalsts ietilpst šajos punktos ?

pirms 3 gadiem, 2018.08.01 02:42

!!!

Mums tak esot seśi tādi nabadziņi!

pirms 3 gadiem, 2018.08.02 07:32

Vietējās ziņas