Pabalstos izmaksā vairāk nekā 200 000 eiro 1

Gulbenes novadā uz 30.jūniju ir 888 trūcīgas personas, informē Sociālais dienests. Salīdzinot ar 2013.gada šo pašu laika periodu, trūcīgo skaits ir samazinājies par 185 personām.


No visa trūcīgo personu skaita 244 ir bērni (2013.gadā - 353), 94 - pensijas vecuma personas (2013.gadā - 84), 418 - pilngadīgas darbspējīgas personas (2013.gadā – 519). Pirmajā pusgadā pabalstos kopumā ir izmaksāti 212 527,87 eiro (pērn šajā periodā – 220 031,55 eiro), tajā skaitā: pabalsts GMI nodrošināšanai - 77 371,58 eiro, dzīvokļa pabalsts – 66 208,65 eiro, pārējie pabalsti - 68 947,64 eiro, tajā skaitā pabalsts veselības aprūpei - 6370,56 eiro. Pirmajā pusgadā novadā iztērēti 45 procenti sociālās palīdzības pabalstiem atvēlēto līdzekļu.


Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva informē, ka ir palielinājies pabalsta apjoms veselības nodrošināšanai.


“Atgādinām, ka uz veselības aprūpes pabalstu var pretendēt pensionārs vai invalīds, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro; ģimene, kurā audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro; trūcīgas ģimenes. Iepriekšminētās personu kategorijas var pieprasīt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai, tajā skaitā zobārstniecības un zobu protezēšanas izdevumus nepārsniedzot 85 eiro gadā, kā arī pabalstu medikamentu iegādei līdz 35 eiro gadā vienai personai,” norāda A.Beļajeva.


Sociālais dienests trūcīgo ģimeņu bērnu vecākiem atgādina, ka no 1.jūlija līdz 31.augustam sociālajā dienestā var pieprasīt pabalstu bērna sagatavošanai skolai. Tā apjoms ir 28,46 eiro un to tiesīgi saņemt pamatskolas vecuma bērni, kuri mācās Gulbenes novada izglītības iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts dāvanu kartes veidā un tas paredzēts mācību procesam nepieciešamo piederumu iegādei. Pabalsta apjomu un izmaksas kārtību paredz Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.


“Atgādinām, ka nepieciešamības gadījumā ikkatrs var vērsties pie attiecīgā sociālā darbinieka pilsētā vai pagastā un konsultēties jautājumos par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem.


Aicinām arī sabiedrību būt atsaucīgiem pret līdzcilvēkiem. Ja tiek novērots, ka kaimiņos dzīvo veci un vientuļi pensionāri, kuri vairs nespēj sevi pienācīgi aprūpēt vai ir pēkšņi sasirguši, lūgums informēt attiecīgā pagasta vai pilsētas sociālo darbinieku, lai varētu personai nodrošināt atbilstošu palīdzību vai sociālo pakalpojumu,” aicina A.Beļajeva

Pievieno komentāru

Komentāri 1

pele

Trūcīgie?...Saprotu,ja šos pabalstus izmantotu lietderīgi,bet ja katru mēnesi gaida pabalstu un rēķina cik ''bombes'' sanāks?Arī pabalstus piešķirot vajadzētu pasekot ,kur tiek izmantots.Sanāk,ka bērni badā,bet vecākiem pudeļu kalns zem galda.

pirms 7 gadiem, 2014.08.24 18:35

Vietējās ziņas