Pabalstos izmaksā vairāk nekā simts tūkstošus eiro

Uz 31.martu Gulbenes novadā ir 1068 trūcīgas personas. Par to informē Sociālais dienests.

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva stāsta, ka, salīdzinot ar pagājušajā gada šo pašu laika periodu, trūcīgo skaits ir samazinājies par gandrīz 300 personām. No visa trūcīgo personu skaita 335 ir bērni, 97 - pensijas vecuma personas, 665 - pilngadīgas darbspējīgas personas.


Šī gada trīs mēnešos pabalstos kopumā ir izmaksāti 122 554,30 eiro.


“Šogad nedaudz palielinājies dzīvokļa pabalsta apjoms, tas ir 128 eiro, pērn bija 80 lati jeb 113,83 eiro. Tas saistīts ar valstī noteiktās minimālās darba algas kāpumu, kas šobrīd ir 320 eiro, bet pagājušajā gadā bija 200 lati jeb 284,57 eiro. Gulbenes novada saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā noteikts, ka dzīvokļa pabalstu piešķir 40 procentu apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī,” skaidro A.Beļajeva.


Palielinājies pabalsta apjoms veselības nodrošināšanai, jo novada domē tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā, kuros noteikts, ka pabalsta apmērs vienai personai ārstēšanās izdevumu segšanai ir līdz 85 eiro gadā, recepšu medikamentu iegādei - līdz 35 eiro gadā. Iepriekš kopējais veselības aprūpes pabalsts nevarēja pārsniegt 50 latus (71,14 eiro) gadā.


“Uz veselības aprūpes pabalstu var pretendēt pensionārs vai invalīds, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro; ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro; trūcīgas ģimenes,” atgādina A.Beļajeva.


Aprīlī stājas spēkā saistošo noteikumu par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā grozījumi, kuri paredz, ka iepriekšminētās personu kategorijas varēs pieprasīt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai ieskaitot zobārstniecības un zobu protezēšanas izdevumus nepārsniedzot 85 eiro gadā.


“Nepieciešamības gadījumā ikkatrs var vērsties pie attiecīgā sociālā darbinieka pilsētā vai pagastā un konsultēties jautājumos par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem,” norāda A.Beļajeva.


Uzziņai

Šī gada trīs mēnešos izmaksāti:

pabalsts GMI nodrošināšanai - 39 350,64 eiro,

dzīvokļa pabalsts - 49 730,09 eiro,

pārējie pabalsti 33 473,57 eiro, tajā skaitā pabalsts veselības aprūpei - 2687,21 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas