Pabalstos izmaksā vairāk nekā trešdaļu miljona

Gulbenes novada sociālais dienests pagājušajā gadā sociālajos pabalstos ir izmaksājis 372 044,21 eiro. Par to informē dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva.


Vairāk nekā 800 trūcīgas personas


A.Beļajeva skaidro, ka tajā skaitā pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāti 145 294,84 eiro, dzīvokļa pabalstam - 78 536,65 eiro, pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem - 148 212,72 eiro, tajā skaitā veselības aprūpei 15 584,85 eiro.

Pagājušā gada beigās novadā bija 843 trūcīgas personas, un tas ir par 53 personām vairāk nekā, piemēram, tā paša gada novembra beigās, bet par 165 personām mazāk nekā pērnā gada janvāra beigās. 2014.gadā sociālās palīdzības pabalstiem bija plānoti 474 695 eiro.

A.Beļajeva informē, ka novadā pieejami sociālie pakalpojumi: sociālā aprūpe mājās - šo pakalpojumu pagājušajā gadā saņēmušas 55 personas, pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - šis pakalpojums tika nodrošināts 63 personām, invalīda asistenta pakalpojums nodrošināts 43 personām, rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām saņēmuši - 30 bērni, rehabilitācija institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, nodrošināta 27 bērniem.

Kopumā novadā sociālā darba pakalpojums tiek sniegts 1263 ģimenēm.


Sociālā dienesta uzdevumi


A.Beļajeva atgādina, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams, kā arī novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, sniegt sociālo palīdzību.


Fakti: Kopumā 2014.gadā vismaz vienu sociālās palīdzības pabalstu ir saņēmušas 1674 personas, tajā skaitā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - 646, dzīvokļa pabalstu - 1203, 796 saņēmuši kādu no citiem pabalstu veidiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas