Pabeigta krātuves izbūve Malienas reģionālajā atkritumu poligonā

Malienas reģionālajā atkritumu poligonā pabeigta krātuves izbūve, kā arī paredzētajos termiņos turpinās pārējie poligona izbūves darbi, aģentūrai LETA pastāstīja uzņēmuma "Alba 5" direktors Romāns Adamovičs.

 

Uzbūvētajā krātuvē varēs noglabāt atkritumus vismaz tuvākos 20 gadus, to būs iespējams nepieciešamības gadījumā arī paplašināt. Poligonā tiek būvēts atkritumu šķirošanas angārs, tur sākusies arī atkritumu presēšanas iekārtas uzstādīšana. Asfaltēšanai sagatavots piebraucamais ceļš un laukumi. Par apmēram 70% paveikti arī plānotie labiekārtošanas darbi - zālāju ierīkošana un citi.

 

Adamovičs uzsvēra, ka līdzšinējie darbi poligonā notikuši plānotajos termiņos. Poligona būvniecība pilnībā jāpabeidz līdz nākamā gada februārim.

 

Vides ministrijas (VidM) Projektu ieviešanas departamenta Projektu tehniskās vadības nodaļas Vecākā projektu koordinētāja Linda Krace aģentūrai LETA sacīja, ka ir noslēgti līgumi ar divām firmām par reģionā esošo mazo izgāztuvju rekultivāciju.

 

Par izgāztuvju rekultivāciju Alūksnes rajonā līgums noslēgts ar SIA "Valkas meliorācija", bet ar SIA "Būvalts R" - par rekultivācijas darbiem Balvu, Gulbenes un Madonas rajonos.

 

Ar SIA "Valkas meliorācija" noslēgts līgums par 1 185 904 eiro (830 000 latu) bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ar SIA "Būvalts R" - līgums par 2 177 708 eiro (1 524 394 latiem) bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Firmām jāveic atkritumu pārvietošanas un kompaktēšanas darbi, pretfiltrācijas slāņa izveide, auglīgās grunts uzvešana.

 

Jau ziņots, ka Malienas reģionālais atkritumu poligons top Gulbenes rajona Litenes pagasta "Kaudzītēs".

 

Poligona izbūves projekts paredz arī reģionā esošo mazo izgāztuvju rekultivāciju četros rajonos - kopumā ir jāsakārto 59 izgāztuves, kuras līdz ar reģionālā atkritumu poligona izveidi tiks slēgtas.

 

Gulbenē, Cesvainē, Lubānā, Alūksnē un Balvos pēc projekta beigām būs pieejami šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.

 

Jau pavasarī poligona vajadzībām piegādāta tehnika - buldozers, iekrāvējs, kā arī tehnika infiltrāta pārvietošanai. Saņemti konteineri dalīto atkritumu savākšanai, gan bīstamo atkritumu novietošanai projektā iesaistītajās pilsētās.

 

Kopējās projekta izmaksas pārsniedz septiņus miljonus latu, 85% no izmaksām sedz Eiropas Kohēzijas fonds, bet pārējo summu piešķīrušas Malienas reģiona pašvaldības.

 

Kā ziņots, 2006.gada 24.augustā VidM Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā" gaitā tika noslēgti līgumi par būvniecību, tehnisko uzraudzību un tehnikas un konteineru piegādi.

 

Līgums par būvniecību noslēgts ar SIA "Būvvalts R", SIA "Gādība" un SIA "Vidzemes būvnieks". Ar SIA "Asmāra" parakstīts pakalpojumu līgums par projekta administrēšanu un būvdarbu tehnisko uzraudzību, bet par atkritumu apsaimniekošanas sistēmai nepieciešamās tehnikas un atkritumu savākšanas konteineru piegādi līgums ir ar SIA "Volvo Truck Latvia".

 

Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros tiks izveidots jauns sadzīves atkritumu poligons, kurā tiks nodrošināta atkritumu šķirošana un kompostēšana, kā arī tiks uzsākta atkritumu šķirošanas punktu izveide apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju ekvivalentu vismaz 200. Noslēgtā pakalpojumu līguma ietvaros tiks uzraudzīta un koordinēta Malienas reģiona sadzīves atkritumu projekta ieviešana saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

 

Savukārt piegāžu līguma ietvaros tiks piegādāti dalītās vākšanas konteineri 115 atkritumu vākšanas punktiem, kā arī tehnika atkritumu poligona funkcionēšanai atbilstoši vides prasībām.

 

Pašlaik Malienas reģionā ir liels skaits atkritumu izgāztuvju, kas izvietotas tuvumā esošajām pilsētām un ciematiem un negatīvi ietekmē vidi un vietējos iedzīvotājus. Pēc jauna poligona izveides šī projekta gaitā visi reģionā saražotie sadzīves atkritumu tiks transportēti uz poligonu apglabāšanai.

 

Projektu īstenojot, tiks izveidota jauna atkritumu apsaimniekošanas sistēma Malienas reģionā, kā arī samazināta atkritumu izgāztuvju kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

 

No valsts budžeta Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektam paredzēti 238 000 latu, savukārt 500 000 latu tiek paredzēti projekta izmaksu pieauguma segšanai. No pašvaldību budžeta plāna realizēšanai 2007.gadā paredzēti 795 000 latu.

 

Vēl 115 000 latu no valsts budžeta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas realizācijai tiks piešķirti 2008.gadā.

 

No ES fondiem līdz 2009.gadam plāna realizēšanai paredzēti 3 864 000 latu, iepriekš informēja VidM.

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas