Pagarina palīgēku dzēšanas termiņu

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju aktivitāti, Valsts zemes dienests līdz 14.decembrim pagarinājis termiņu palīgēku bezmaksas dzēšanai no Kadastra reģistra.

Valsts zemes dienesta komunikācijas projektu vadītājs Andris Sproģis informē, ka šogad pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz norādītajam datumam nav atlicis daudz laika, tāpēc īpašniekiem jāpasteidzas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas