Pagastos atjauno meliorācijas sistēmas

Lai atbalstītu un attīstītu lauksaimniecības nozari, Gulbenes novada pašvaldība aktīvi turpina darbu pie meliorācijas sistēmu atjaunošanas pagastos. Ekspluatācijā jau ir nodoti objekti Stāmerienas un Beļavas pagastā 2,8km kopgarumā. Savukārt procesā ir vēl trīs projekti Stradu pagastā 4,7km kopgarumā. Plānots, ka darbi tur noslēgsies 2019.gadā. Kopumā šajos piecos objektos tiks investēti vairāk nekā 285 tūkstoši eiro pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi.

2018.gada 25.oktobra Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par vēl divu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Viena no atbalstāmajām aktivitātēm ir meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam pieguļošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

Ja pieteikumi tiks apstiprināti, tad būs iespēja sakārtot meliorācijas sistēmas Rankas un Druvienas pagastā aptuveni 5,2km garumā, investējot vairāk nekā 198 tūkstošus eiro.

Īstenotie projekti:

  • “Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3”, projekta Nr. 16-07-A00403-000373
  • „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā”, projekta Nr. 17-07-A00403-000145.

Procesā esošie projekti:

  •  „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”, projekta Nr.17-07-A00403-000235, 
  •  „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči””, projekta Nr. 17-07-A00403-000143;
  • „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”, projekta Nr.17-07-A00403-000144.

Plānots iesniegt un īstenot šādus projektus:

„Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma „Ozoli-2” līdz īpašumam „Silieši””;

„Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā no īpašuma „Brūklenes” līdz īpašumam „Rankas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas””.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas