Paplašina pabalstu saņēmēju loku

Jaunā redakcijā novada sociālais dienests ir sagatavojis saistošos noteikumus “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”, kas tika apstiprināti 29.decembra domes sēdē. Iepriekšējie šādi noteikumi pašvaldībā bijuši apstiprināti 2009.gadā un laika gaitā ir vairākkārt grozīti.

Jaunā noteikumu redakcija paredz, ka nākamgad plašāks kļūs to ģimeņu loks, kuras varēs saņemt 30 eiro pabalstu bērna sagatavošanai skolai. Līdz šim šo pabalstu varēja saņemt trūcīgie, bet nu varēs saņemt arī maznodrošinātie. Trūcīgā statusu var iegūt cilvēks vai ģimene, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 129,06 eiro uz cilvēku. Šis ienākumu slieksnis visā valstī ir vienāds. Par maznodrošinātu ģimeni (personu) Gulbenes novadā var atzīt, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 40 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un ja ir atbilstība vēl virknei citu nosacījumu, kas nosaukti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”.

Vēl novada pašvaldība iecerējusi nākamgad ieviest jauna pabalsta veidu - “atsevišķu situāciju risināšanai” līdz 40 procentiem no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, kas šogad ir 370 eiro. Šāds jauns pabalsta veids tiek ieviests tāpēc, ka reizēm ir situācijas, kad pašvaldībai jāpalīdz cilvēkam, taču tas nav ārkārtas situācijas gadījums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas