Paplašina saņēmēju loku

Kopš 18.jūnija ir paplašināts to ģimeņu un atsevišķi dzīvojošu personu skaits, kas var saņemt pārtikas pakas.

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes novada komitejas izpilddirektors Sīmanis Homčenko informē, ka kopš 18.jūnija pārtikas produktu pakas var saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu. Saņemot pārtikas paku, ir jāuzrāda attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes statusu.


“Pakas var saņemt arī tās ģimenes vai personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latus mēnesī. Šajā gadījumā arī ir jāuzrāda  attiecīgās pašvaldības izsniegtā izziņa,” stāsta S.Homčenko.
Pēc pārtikas pakām Sarkanajā Krustā var vērsties arī tās ģimenes vai personas, kas atzītas par tiesīgam saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

Līdz šim saņemt pārtikas pakas bija tiesības ģimenēm vai personām, kuras ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgās ģimenes vai personas statusa piešķiršanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas