Paplašina uzrādāmo dokumentu klāstu pasta sūtījumu izņemšanai

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pasta sūtījumu izņemšanas procesu, ierakstītus un līdz 150 eiro apdrošinātus pasta sūtījumus iedzīvotāji varēs saņemt, uzrādot ne tikai personu apliecinošu dokumentu, bet arī jebkuru citu valsts iestādes izdotu dokumentu, pēc kura būs iesējams identificēt attiecīgo personu.

Proti, dokumentam būs jāsatur šāda informācija: attiecīgā dokumenta numurs, dokumenta izdevējs, dokumenta derīguma termiņš, kā arī dokumenta turētāja fotogrāfija, personas kods un personiskais paraksts. Šāds dokuments ir, piemēram, autovadītāja apliecība.

Tas nozīmē, ka izņemot ierakstītu vai līdz 150 eiro apdrošinātu pasta sūtījumu kādā no VAS „Latvijas Pasts” (LP) filiālēm, iedzīvotāji varēs uzrādīt ne tikai personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), bet arī, piemēram, autovadītāja apliecību (un pilnvaru, ja sūtījumu saņēmēja vārdā izņem pilnvarota persona). 

To paredz Satiksmes ministrijas virzītie grozījumi Noteikumos par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai, ko otrdien, 8.jūlijā, atbalstīja valdība.

Paplašinot uzrādāmo dokumentu klāstu, tiks ietaupīts iedzīvotāju laiks, kā arī samazinātas rindas LP filiālēs, jo samazināsies to gadījumu skaits, kad iedzīvotājs ir ieradies LP, taču pakalpojumu nav varējis saņemt, jo nav līdzi personu apliecinoša dokumenta.

Pasta sūtījumus, kuru apdrošināšanas summa pārsniegs 150 eiro robežu, LP joprojām varēs izņemt vienīgi, uzrādot personu apliecinošus dokumentus – pasi vai personas apliecību (un pilnvaru, ja sūtījumu saņēmēja vārdā izņem pilnvarota persona).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas