Par aizņēmuma ņemšanu

Gulbenes novada domes sēdē skatīja aizņēmuma ņemšanu projekta "Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcijas 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Gulbenes novada dome nolēma lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Gulbenes novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu - 139 610 latus šā projekta īstenošanai.

 

Aizņēmumu plānots ņemt uz 10 gadiem, bet pamatsummu sākt atmaksāt ar nākamā gada janvāri.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas