Par centralizētajiem eksāmenu rezultātiem 1

12.klašu beidzējiem ļoti labi rezultāti valodās, sliktāki - matemātikā
Šogad mūsu novadā 282 skolēni kārtoja eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību. Labāk nekā iepriekšējā mācību gadā skolēniem ir veicies latviešu valodas un literatūras eksāmenā. Savukārt ļoti labi rezultāti ir iegūti angļu, vācu un krievu valodas eksāmenos. Par to informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Baiba Muceniece.

B.Muceniece atgādina, ka 12.klašu beidzējiem šogad bija jākārto četri eksāmeni, no tiem trīs bija obligātie - matemātika, latviešu valoda un literatūra un svešvaloda un viens pēc paša skolēna izvēles.  

Izcili rezultāti krievu valodas eksāmenā

"56 procenti visu vidējo mācību iestāžu beidzēji ir nokārtojuši latviešu valodas un literatūras eksāmenu A, B un C līmenī, no tiem 99 procenti A, B, C līmenī ir nokārtojuši Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēni, 92 procenti - Lejasciema vidusskolas skolēni un 83 procenti - Gulbīša vidusskolas beidzēji," norāda B.Muceniece. Šogad gan nav neviena skolēna, kam visos eksāmenos būtu A līmenis.


Arī angļu valodas eksāmenā ir augsti rādītāji - 90 procenti ģimnāzistu un 83 procenti Lejasciema vidusskolas beidzēju šo eksāmenu ir nokārtojuši A, B, C līmenī. "Vācu valodā eksāmenu kārtoja mazs skolēnu skaits, bet visiem ir ļoti labi rezultāti," saka B.Muceniece un piebilst, ka arī krievu valodas eksāmenā ir ļoti izcili rezultāti.

 

B.Muceniece atzīst, ka krievu valodas eksāmena kārtotāju skaits gan nebija liels - 69 skolēni - un eksāmenu 100 procentīgi nokārtojuši A, B, C līmenī ir ģimnāzisti, Gulbenes vidusskolas, Gulbīša vidusskolas, Lejasciema un Lizuma vidusskolas skolēni. Šogad iepriecina arī vēstures eksāmena rezultāti, jo ir iegūti arī augstākie līmeņi.


"Latviešu valodas un literatūras, kā arī angļu valodas eksāmenu rezultāti mūsu novada skolēniem ir labāki nekā vidēji valstī kopumā," norāda B.Muceniece.


Savukārt zemāki rādītāji mūsu novada 12.klašu beidzējiem ir matemātikas eksāmenā. "A, B, C līmeņu ir par desmit procentiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Matemātikas eksāmenā mūsu skolēniem ir nedaudz zemāki rādītāji nekā valstī kopumā. Arī ķīmijā ir krietni zemāki rādītāji nekā valstī, kaut gan šo eksāmenu kārtoja tikai 9 skolēni," atzīst B.Muceniece.

 

Direktori gandarīti

Gulbīša vidusskolas direktore Sarmīte Puriņa atzīst, ka šogad 12.klases skolēni ir ieguldījuši lielu darbu, līdz ar to arī ļoti labi rezultāti centralizētajos eksāmenos. "Ir iegūti A līmeņi, savukārt B līmeņu ir ļoti daudz," saka direktore un piebilst, ka visi 12.klases beidzēji mēģinās stāties augstskolās.


Arī Gulbenes vidusskolas direktore Tamāra Briede ir gandarīta par centralizēto eksāmenu rezultātiem, jo šogad skolēniem centralizētajos eksāmenos ir labāki rādītāji nekā iepriekšējos gados - 55 procenti ir nokārtojuši eksāmenus A, B un C līmenī.

 

"Piemēram, latviešu valodā ir veicies ļoti labi, jo 64 procenti skolēnu šo eksāmenu nokārtoja A, B, C līmenī, matemātikas eksāmenu A, B, C līmenī nokārtoja 35 procenti skolēnu. Par matemātiku esam ļoti priecīgi, jo, ja salīdzinām ar valsti, tad varētu teikt, ka mums ir mazāk E un F līmeņu nekā vidēji valstī. Angļu valodas eksāmenā A, B, C līmenis ir 54 procentiem skolēnu, fizikā - 50 procentiem, vēsturē - 73 procentiem, bet vislabāk skolēni ir nokārtojuši krievu valodas eksāmenu, jo 85 procenti to ir nokārtojuši A, B, C līmenī un šo eksāmenu kārtoja gan krievu, gan arī daudz latviešu tautības skolēni. Vienīgi bioloģijas eksāmenā izskatāmies diezgan slikti, bet kopumā esam gandarīti par rezultātiem un skolotājiem liels paldies par darbu, jo, kā zinām, ne jau visi skolēni ir motivēti mācīties," saka T.Briede.

 

Ja neapmierina eksāmena rezultāts

Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Bērziņa "Dzirkstelei" skaidro, ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts Valsts izglītības satura centram, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesnieguma veidlapu var saņemt, ierodoties Valsts izglītības satura centrā vai arī elektroniski. Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta, jāpievieno izsniegtā sertifikāta oriģināls vai oriģināla kopija.


Parakstīto iesniegumu un sertifikāta oriģinālu vai oriģināla kopiju var iesniegt personīgi, ierodoties centrā vai sūtot pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Kas nozīme b, c līmeni?nesapratu-vai pārdzīvot pār to , vai ne:)

pirms 9 gadiem, 2011.07.20 04:18

Vietējās ziņas