Par dzīvesvietas deklarēšanu ir jāmaksā

Par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībā un pa pastu ar 1.jūliju ir jāmaksā valsts nodeva - trīs lati. Par to informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka palīdze preses un sabiedriskajos jautājumos Laura Karnīte.

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, valsts nodeva nebūs jāmaksā, jo elektroniskā dzīvesvietas deklarēšana ir automatizēts process, līdz ar to nav nepieciešams algot darbiniekus, kas deklarāciju apstrādātu, kā arī nav nepieciešami pasta un kancelejas preču izdevumi.

Par dzīvesvietas deklarēšanu nebūs jāmaksā, reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu. No nodevas atbrīvoti arī represētie, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, un, personas, kuras atzītas par trūcīgām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas