Par ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Gulbenes novadā

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka ir izdevusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un  ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

Šie noteikumi attiecas uz visu Gulbenes novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības, izņemot Beļavas, Daukstu, Jaungulbenes, Līgo, Litenes, Rankas, Stradu pagasta teritorijas, kur tiks saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, ielu nosaukumu un virzienu norāžu dizains un izvietošanas kārtība.

Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa).

Saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, nomaināmas līdz 2024.gada 1.janvārim.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas