Par kūlas dedzināšanu - naudas sods vai arests 1

Citur Latvijā kūla jau svilst uz nebēdu. Bīstamais periods nupat būs klāt arī Gulbenes rajonā, kuru pagaidām vēl daudzviet klāj sniegs, kas ar skubu kūst. Ugunsdzēsēji atgādina -  pērno zāli dedzināt ir aizliegts! Kūlas dedzināšana ir pretrunā ar ugunsdrošības noteikumiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Gulbenes brigādes komandiera vietnieks ugunsdrošības uzraudzības jautājumos Jānis Salmanis "Dzirkstelei" skaidro, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu (radīta nelabvēlīga situācija, lai kūla varētu degt) personām izsaka brīdinājumu vai nosaka administratīvo naudas sodu. Fiziskajām personām tas var būt līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām - līdz 1000 latiem.

 

Par kūlas dedzināšanu - paredzēts naudas sods: fiziskajām personām no 200 līdz 500 latiem. Var arī piemērot administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm.

 

"Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests kontrolē, vai tiek ievērotas  „Ugunsdrošības noteikumu" prasības. Ja konstatēts pārkāpums, jāuzsāk administratīvā lietvedība. Ugunsdrošības noteikumos teikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Šajos noteikumos arī uzsvērts, ka objektu teritorijas sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus plata josla jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Savukārt zemju īpašniekiem (arī tad, ja zeme ir tikai vadījumā) jāveic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana," saka J.Salmanis.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas