Par kultūras pieminekļu bojāšanu sodīs bargāk

Turpmāk ar daudz bargākiem sodiem būs jārēķinās būvniekiem, kuri, strādājot ar kultūras pieminekli, neievēros iepriekš saskaņota projekta norādes. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas galvenā inspektore Gulbenes rajonā Sarmīte Dundure šogad jau ir uzrakstījusi piecus administratīvos pārkāpumu protokolus. Pērn bijuši septiņi protokoli.

"Visbiežāk pieļautie pārkāpumi saistās ar logu un durvju nomaiņu ēkai, kas ir kultūras piemineklis, ja iepriekš šis darbs netiek saskaņots ar pieminekļu aizsardzības inspekciju. Man ir tiesības noteikt arī sodu - 150 latus - par noteikumu neievērošanu, remontējot vai atjaunojot kultūras pieminekļus, kādu Gulbenes pilsētā un rajona pašvaldībās ir pietiekami daudz," stāsta S.Dundure. Soda piemērošanu galvenā inspektore uzskata par galējo metodi.

 

Pārāk ilga saskaņošana

Ne visus uzņēmējus, kuri atjauno kultūras pieminekļus, apmierina laiks, kas paiet, kamēr notiek veicamo darbu saskaņošana ar pieminekļu aizsardzības inspekciju. Likumdošanā ir noteikts, ka tas ilgst mēnesi. Stāmerienas pagasta uzņēmējs Dzintars Poļaks uzskata, ka saskaņošanas process ir pārāk ilgs, tas kavē iecerētos darbus. Viņš šobrīd pagastā atjauno pagastā tā saukto "pasta māju", kur iecerējis iekārtot nelielu viesnīcu.

 

"Ar pieminekļu aizsardzības inspekciju visu saskaņojot, ir iespējams kaut ko arī nedaudz izmainīt, tas ir labi, bet šī saskaņošana ir garš process. Ir noteikti arī bargāki sodi par pārkāpumiem būvniecībā, bet ceru, ka arī mums nāks pretim, saīsinot saskaņošanas laiku," saka Dz.Poļaks.

 

S.Dundure nenoliedz, ka būvniekiem mēnesi ilgais projektu saskaņošanas laiks var būt problēma.

 

"Viss notiek ar Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgā starpniecību, lai nošķirtu izpildvaru no lēmējvaras. Nevar būt tā, ka es, būdama inspektore Gulbenes rajonā, pati kaut ko atļauju un pēc tam aizliedzu," saka S.Dundure.

 

Savukārt Druvienas pagasta pašvaldības vadītājs Juris Graumanis uzskata, ka kārtība ir jāievēro, tāpēc viņu ilgais projektu saskaņošanas laiks neuztrauc.

 

"Saskaņošanas process naudas ieguldījumus neprasa, tāpēc pašvaldības budžets netiek tērēts. Druvienas pamatskolai, kas ir kultūras piemineklis, šogad plānojam nomainīt logus," stāsta J.Graumanis.

 

Jaunie logi nebūs sadalīti daudzās mazās rūtīs, kā tas vēsturiski bijis šajā ēkā, tas ir pārāk dārgi un sarežģīti, par to vienošanās ar inspekciju jau panākta.

 

Stingrāki sodi

Patlaban maksimālais sods par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu salīdzinoši bijis neliels - 250 lati. Turpmāk ar būtiskiem sodiem jārēķinās juridiskām personām, kas visbiežāk veic būvniecības darbus. Sods būs no 750 līdz 1000 latiem, bet, ja tiks bojāts piemineklis - no 1750 līdz 2000 latiem. Ja gada laikā pārkāpumi būs atkārtoti, sods sasniegs pat 3000 latus. Līdzšinējā naudas sodu sistēma nav mainīta kopš 1995.gada un ir novecojusi. Arī summa ir tik neliela, ka var pat nenosegt pārkāpuma pierādīšanas izmaksas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas