Par nodokļiem, apgādnieku zaudējot

Iespējams, prāva daļa apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēju, paši to neapjauzdami, ir iekrājuši valstij nesamaksātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu. Parāds ir jāsamaksā. "Dzirkstele" to uzzināja Valsts ieņēmumu dienestā.

Ja persona, kurai piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, vienlaikus gūst ienākumus no algota darba un darba vieta algai piemēro neapliekamo minimumu, tā ir kļūda.
Šādā gadījumā ienākumi no algota darba apliekami ar nodokli, bet pensiju apliek ar nodokli, ja tā lielāka par 165 latiem mēnesī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas