Par sasniegumiem izglītībā, kultūrā un sportā naudas balvās izmaksā 11 125,03 eiro

Gulbenes novada dome aizvadītajā gadā turpināja iesākto tradīciju – pasniegt naudas balvas tiem novadniekiem, kuri gada laikā uzrādīja sasniegumus sportā, izglītībā, mūzikā, mākslā un kultūrā. 2014.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim nolūkam izmaksāti 11125,03 eiro, tas ir, par 3178,53 eiro vairāk nekā 2013.gadā.

Pērn par sasniegumiem sportā apbalvoti 35 sportisti par kopējo summu 3060 eiro. Vērā ņemami rezultāti tika uzrādīti dažādos sporta veidos gan Latvijas gan Eiropas čempionātā, piemēram, orientēšanās sportā, golfā, brīvajā cīņā, spēka trīscīņā, dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Lepojamies, ka Latvijas delegācijas sastāvā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos no mūsu novada devās divi sportisti – bobslejists Daumants Dreiškens un distanču slēpotājs Jānis Paipals. Izcilu sniegumu demonstrēja D.Dreiškens, izcīnot olimpisko sudraba medaļu. Savukārt par labu darbu un rezultātiem tika apbalvoti arī 7 dažādu sporta veidu treneri par kopējo summu 475 eiro, kā arī divas komandas – futbola komanda „FB Gulbene” un „Gulbenes K.S.P.” sporta klubs par kopējo summu 535 eiro. Kopumā sportā naudas balvās izmaksāti 4070 eiro, kas ir par 804,6 eiro vairāk nekā 2013.gadā.

Uzvaras lauri tika plūkti arī mūzikas, mākslas un kultūras jomā. Te kopumā naudas balvās izmaksāti 5065,29 eiro, kas ir par 2048,89 eiro vairāk nekā 2013.gadā. Par izciliem sasniegumiem starptautiskajos un Latvijas mēroga konkursos apbalvoti  12 Gulbenes mākslas skolas un Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi par kopējo summu 1740 eiro. Naudas balvas par kopēju summu 2038,43 eiro saņēma 13 pedagogi un kolektīvu vadītāji un 5 kolektīvi – Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris, Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris, Gulbenes kultūras centra vīru vokālais ansamblis „Namejs”, Gulbenes novada Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Baltābele” un Gulbenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „DATL” – par kopējo summu 1286,86 eiro.

Izglītības nozarē ar naudas balvām par kopējo summu 1989,74 eiro, kas ir par 325,04 eiro vairāk nekā 2013.gadā, apbalvoti 20 Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēni (500 eiro) un 12 pedagogi (1489,74 eiro). 2014.gadā augsti rezultāti sasniegti dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs gan novada, gan valsts līmenī. Mūsu skolēni atzīti par laureātiem arī skolēnu zinātniskajās konferencēs. Pedagogi tika godināti par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, savukārt gada nogalē seši pedagogi sveikti konkursa „Gada skolotājs” ietvaros.

Gulbenes novada dome patiesi priecājas par mūsu iedzīvotāju sasniegumiem, kā arī pateicas par novada vārda popularizēšanu valsts un pasaules mērogā! Mēs lepojamies, ka pie mums mīt talantīgi, zinātkāri un neatlaidīgi ļaudis!

Noteikumi „Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par sasniegumiem sportā” nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir naudas balvas un nosaka to apmērus par sasniegumiem sportā.

Noteikumi „Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā” nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir naudas balvas un nosaka to apmēru par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā.

Noteikumi „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi VISC noteiktajās novada, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē, kā arī nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus. 


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas