Par šķiršanos jāmaksā 100 latu

Lielākas valsts nodevas neveicina tiesu darbu sarukšanu
Gulbenes rajona tiesā ienāk jauna sieviete un vaicā, kurā kabinetā var iesniegt pieteikumu par laulības šķiršanu. Iespējams, viņa vēl nezina, ka par to būs jāmaksā dārgi. Spēkā stājušies grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz lielākas valsts nodevas. Piemēram, par prasības pieteikumu laulības šķiršanai jāmaksā valsts nodeva 100 latu apmērā līdzšinējo 50 latu vietā. Vai maksājamās nodevas apmērs mudinās sievieti pārdomāt un tomēr nešķirties no vīra?

"Vai tāpēc, ka tagad ir dubultojusies valsts nodeva, mazāk šķiras? Apkopojuši šādu statistiku vēl neesam, bet laikam ir tā - ja gribas šķirties, tad maksā," "Dzirkstelei" saka Gulbenes rajona tiesas priekšsēdētāja Gunta Gulbinska.

 

Valsts nevēlas iejaukties

G.Gulbinska stāsta, ka palielinājušās arī citas valsts nodevas gadījumos, kad ir vēlme strīdu risināt civiltiesiski, ar prasības pieteikumu vēršoties tiesā.

 

Minimālā valsts nodeva, ja ir vēlme civiltiesiskā kārtībā piedzīt kādu naudas summu, ir 50 lati. Mazākas valsts nodevas šādā gadījumā nav. Tātad pat tad, ja kāds vēlas piedzīt mazāk par 100 latiem, vienalga viņam jāmaksā valsts nodeva 50 latu apmērā.

 

"Tas ir jaunums. Tas ir domāts tā, lai cilvēki sakārto savas civiltiesiskās attiecības tā, lai tiesā viņiem būtu nepieciešamība vērsties tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā un lai valstij personu civiltiesiskajās attiecībās nav jāiejaucas. Tas ir pareizi, ka valsts nodevas tiek palielinātas. Cilvēkiem ir jāsakārto savstarpējās attiecības tā, lai nebūtu vajadzīga valsts iejaukšanās. Tiesa nozīmē valsts iejaukšanos," saka G.Gulbinska.

 

Ir arī jaunas nodevas

Ir noteikti divi jauni gadījumi, kad maksājama valsts nodeva. Par sūdzībām sakarā ar tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra lēmumiem vai rīcību jāmaksā valsts nodeva 15 latu apmērā, kā arī, iesniedzot blakus sūdzību par tiesas lēmumu, noteikta valsts nodeva 20 latu apmērā.

 

Valsts nodeva 30 latu apmērā līdzšinējo 10 latu vietā jāmaksā par pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtībā (piemēram, juridiska fakta konstatācijai gadījumos, kad nav nekāda tiesību aizskāruma vai strīda, tomēr personai vajadzīgs apliecinājums, ka pastāv noteikti apstākļi, kas tai rada zināmas tiesības vai liedz viņai tās). Par nemantiska rakstura prasības pieteikumu tiesā jāmaksā valsts nodeva 50 latu apmērā līdzšinējo 20 latu vietā.

 

Lielākas ir kļuvušas arī tiesas kancelejas nodevas. Par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu jāmaksā pieci lati līdzšinējo divu latu vietā. Par izziņas izsniegšanu - divi lati (līdz šim - 50 santīmu) un par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu - 10 latu līdzšinējo piecu latu vietā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas