Parādnieku kļūst arvien vairāk

Tiesa var noraidīt nesamērīgu vai netaisnīgu līgumsodu
Ar tiesas brīdinājumiem vien lielos līgumsodus no privātpersonām vairs piedzīt nevar, ja parādniekam pret to ir iebildumi, kurus viņš bez kavēšanās dara zināmus tiesai.

Ar 2.martu ir stājušies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā. Tagad naudas aizdevēji vienkāršotajā bezstrīdus kārtībā vairs nevar piedzīt tādas summas, kur tā saucamais līgumsods jeb soda procenti pārsniedz paša parāda lielumu. Ja šīs firmas joprojām gribēs piedzīt savus milzīgos līgumsodus, tad būs jāsniedz prasība tiesā parastajā kārtībā. Tad notiks tiesas sēde, atklāts, mutisks process, kura laikā tiek uzklausīts gan prasītājs, gan atbildētājs.

 

"Izmaiņas Civillikumā tiesai piešķir tiesības sekot līdzi, vai līgumsods ir samērīgs. Agrāk tiesai šādu tiesību nebija. Bet tagad tiesai ir iespēja pat noraidīt nesamērīgu un netaisnīgu līgumsodu, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumam," "Dzirkstelei" saka Gulbenes rajona tiesas priekšsēdētāja Gunta Gulbinska.

 

Parādu neviens neaizmirsīs

G.Gulbinska bilst, ka, protams, parādnieks pats ir vainīgs, ja līgumsods aug arvien lielāks, jo aizdevuma atmaksa vai maksa par preci ir jāveic precīzi katru mēnesi līdz noteiktajam datumam un nedrīkst nokavēt nevienu dienu.

 

Vislielākais parādu piedziņas lietu īpatsvars Gulbenes rajona tiesā pērn bija saistībā ar aizdevumu firmām. Runa ir par preču pirkšanu uz nomaksu, ka arī par naudas summu aizņemšanos. Pērn šajā tiesā izskatītas gandrīz tūkstoš šādu lietu. Tur bija runa par parādiem, kas mērāmi simtos un pat tūkstošos latu.

 

"Piedziņa notiek caur tiesu izpildītājiem. Protams, tie ir papildus izdevumi. Un tas nav maz. Tāpēc es vienmēr iesaku parādniekam, kas no tiesas saņem pirmo brīdinājumu vai prasības pieteikumu, neslēpties, sniegt visas prasītās atbildes un iesniegt visus vajadzīgos dokumentus, nākt uz tiesas sēdēm un vienoties ar firmu par parāda atmaksas grafiku. Protams, parāds netiek dzēsts, tas nepazūd, taču palīdz izvairīties no parāda piedziņas izdevumu palielināšanās," saka G.Gulbinska.

 

Parādnieki draud piedzinējiem
Zvērinātā tiesu izpildītāja Valija Baltā "Dzirkstelei" saka, ka daudzi parādnieki aizbildinās ar ekonomisko krīzi, ar līdzekļu trūkumu, bezdarbu. Nereti viņi slēpj parādu un neatceras, ka kādam būtu parādā.

 

"Šodien pat viens man draudēja: "Ja jūs no manis piedzīsiet parādu, es zvanīšu uz televīzijas raidījumu "Bez tabu". Cilvēki ir vieglprātīgi, saka, ka neko nemaksās un no viņiem nebūs ko paņemt. Tā ir bērnišķīga valoda," stāsta tiesu izpildītāja.

 

Viņa bilst, ka agri vai vēlu parāda piedziņa notiek, jo visu laiku tiek sekots, vai cilvēkam parādās kādi ienākumi.

 

G.Gulbinska bilst, ka pieredze liecina arī, ka daudzi nesamaksā par ārstēšanos Gulbenes slimnīcā. Tā jau pērn un aizpērn parādus no pacientiem piedzina bezstrīdus kārtībā.

 

"Tādu lietu pērn bija vairāki desmiti. Nesamaksātās summas bija 30, 50, vai 80 lati. Līdz 100 latiem. Tās bija nesamaksātās summas par ārstēšanos slimnīcā. Šogad tiesa vēl nav saņēmusi nevienu šādu pieteikumu, taču tādi noteikti būs," saka G.Gulbinska.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas