Parādu par zemi neviens nenorakstīs

Nav retums tādi gadījumi, kad kāds iedzīvotājs Gulbenes novada pašvaldībā atsakās no piešķirtajām zemes lietošanas tiesībām.

Iemesls? Nespēja sakārtot īpašuma tiesības uz sev pienākošos zemi un līdzekļu trūkums, lai samaksātu nekustamā īpašuma nodokli.

Novada domes sēdē tika izskatīts kārtējais šāds iesniegums. Šoreiz – atteikšanās no 1,8 hektārus liela zemesgabala lietošanas Lejasciemā. Deputāti nobalsoja par to, ka šī zeme tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā un par to tiks informēts Valsts zemes dienests.

“Vai tas nozīmē, ka šim cilvēkam vairs nebūs jāmaksā parāds par zemi? Cilvēks varbūt domā tā: ja atdos zemi atpakaļ, atlaidīs arī veco parādu,” pašvaldības speciālistiem jautāja deputāte Ilze Mezīte. Atbilde bija – būs jāmaksā. Taču konkrētā parāda summa netika konkretizēta.

“Parāds jau nedzēšas,” uzsvēra novada pašvaldības izpilddirektore Guna Švika. Deputāts Normunds Mazūrs piebilda, ka iedzīvotājai tiks nosūtīta pašvaldības darbinieku sagatavota vēstule, kurā viss būs detalizēti paskaidrots, ieskaitot nenokārtotās parādsaistības.

I.Mezīte pauda - pieredze diemžēl rāda, ka cilvēki ne vienmēr izprot domes lēmumus. Viņa atgādina, ka nesen deputātiem bija jāsastopas ar kādu citu gadījumu, kad zemes lietotāja, atsakoties no zemes, turpmākos astoņus gadus nebija sapratusi, ka parāds tomēr būs jānokārto.

I.Mezīte uzsvēra, ka cilvēku uztvere ir dažāda. Sevišķi, ja runa ir par cilvēkiem gados. Deputātei liekas nepieņemami, ja pēkšņi kādam cilvēkam var rasties sajūta, ka nenokārtota parāda dēļ nāksies iet cietumā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas