Paredz ieviest jaunus atbalstus

Paredzēts ieviest divus jaunus atbalstus, lai atbalstītu investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai un veicinātu lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Zemkopības ministrijas speciāliste Viktorija Kalniņa informē, ka atbalstīs lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, lai veicinātu šo procesu un tiktu ražoti lauksaimniecības produkti ar pievienoto vērtību.

 

Atbalsts paredzēts arī iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, žogu, to balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai.

 

Atbalstu jaunajās aktivitātēs varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kas ražo lauksaimniecības produktus vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu šo produktu ražošanu un pārstrādi mājās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas