Parkapumu uzskaites punktu registresanai jauna kartiba

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktus turpmāk plānots reģistrēt dienā, kad beidzies termiņš lēmuma par administratīvā soda piemērošanu apstrīdēšanai vai pārsūdzēšanai.

"Līdz šim pārkāpumu uzskaites punktus reģistrēja brīdī, kad stājas spēkā lēmums par soda piemērošanu. Daudzos gadījumos tas tika apstrīdēts, tādēļ pārkāpumu uzskaites punkti bija jāanulē un informācija atkal jāatjauno pēc sūdzības izskatīšanas. Turpmāk plānots datus sistēmā iekļaut tikai tad, kad beigsies termiņš soda apstrīdēšanai vai pārsūdzēšanai, vai tad, kad tiks izskatīta sūdzība," norāda Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Eida.

 

Noteikumos arī precizēts to transportlīdzekļu vadītāju loks, kam tiek reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti.

 

"Plānots, ka turpmāk tos reģistrēs arī autovadītājiem, kuru dati iekļauti Iedzīvotāju reģistrā. Tādējādi pārkāpumu uzskaites punktus varēs uzrādīt arī personām, kurām ir uzturēšanās atļauja valstī, bet nav Latvijā izdotas autovadītāja apliecības," stāsta I.Eida. 

 

Pašlaik pārkāpumu uzskaites punktus ieraksta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā reģistrētajiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vaditāja stāsta, ka turpmāk arī paziņojumus par pārkāpumu uzskaites punktiem varēs saņemt ērtāk un ātrāk - transportlīdzekļa vadītājam reģistrējoties VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija" mājaslapā ww.csdd.lv. Tādējādi vairs netiks sūtītas vēstules uz personas deklarēto dzīves vietu.

 

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to izsludināšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas