Pārreģistrāciju atliek uz diviem gadiem

Uz diviem gadiem ir atlikta zemnieku saimniecību pārreģistrācija. Tieslietu ministrijas vecākā referente Laura Pakalne informē, ka zemnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu pārreģistrācijai nepieciešami papildus līdzekļi budžetā, tāpēc tā būs veicama laika posmā no 2012. gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam.

2008.gadā Saeimas pieņemtajā zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā bija noteikts pārejas periods, kura laikā šīm saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem jāveic pārreģistrācija komercreģistrā vai arī jāveic likvidācija.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas