Pārskata iestāžu tāmes

Gulbenes pilsētas domes 28.maija sēdē deputāti nobalsoja par grozījumiem pašvaldības šā gada budžetā. Pašvaldības galvenajai speciālistei ekonomiskajos jautājumos līdz šīs nedēļas beigām ir jāpārskata un jāapstiprina pašvaldības pakļautības iestāžu izdevumu tāmes.

Pašvaldībā "Dzirkstele" uzzināja, ka Gulbenes pilsētas domes centralizētā grāmatvedība finansēs iestādes un pašvaldības organizētos pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot plānotos izdevumus.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par 5972 latiem mazāki nekā bija paredzēts sākotnēji. Izdevumos par 6648 latiem mazāki ir plānoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Šim nolūkam atvēlēti tikai 3352 lati. Gulbenes Valsts ģimnāzijai tiks atvēlēts par 99 2393 latiem mazāk, paredzot tikai 1 131 825 latus. Budžeta fiskālais deficīts ir 98 942 lati.

Kopumā Gulbenes pilsētas šā gada pamatbudžets ieņēmumos ir 6,4 miljoni latu, tajā skaitā no iedzīvotāju ienākumu nodokļa plānotie ieņēmumi ir 2,3 miljoni latu. Pamatbudžeta paredzētie izdevumi ir 7,4 miljoni latu.

 

Pilsētas budžetu papildinās 1,5 miljoni latu no rajona padomes budžeta un nauda Eiropas Savienības struktūrfonu finansēto projektu īstenošanai - 1,1 miljons latu.

 

Speciālajā budžetā noteikti 252 119 latu ieņēmumi un 284 131 lata izdevumi. Ieņēmumi no ziedojumiem paredzēti 42 000 latu apmērā, izdevumos - 48 345 lati.

 

Pašvaldības aizņēmumu atmaksas apjoms šogad ir 308 783 lati.

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas