Pārtikas kartes vēl būtu jāiedala apmēram 100 Gulbenes novada bērniem 19

“Rankā mēs esam vairāki tādi vecāki, kuri ir apbēdināti, jo mūsu bērni šajā sarežģītajā situācijā ir palikuši bez atbalsta. Runa nav par dažiem, bet par daudziem Rankas bērniem, kuri mācās Jaunpiebalgas vidusskolā. Viņiem nepienākas pilnīgi nekas?” “Dzirkstelei” vaicā kāda trīs bērnu māmiņa no Rankas pagasta. “Dzirkstelei” viņa nosauc savu vārdu, taču lūdz to neizpaust.
Gulbenes novada pašvaldībā laikraksts guva apstiprinājumu šai informācijai. Visa būtība ir šo divu novadu pašvaldību – Gulbenes un Jaunpiebalgas – atšķirīgā izvēlē skolēnu ēdināšanas izdevumu kompensēšanai attālinātā mācību procesa laikā. Jaunpiebalgas novada rīcība pilnībā sakrīt ar valstī vispārpieņemto kārtību, bet Gulbenes novada deputāti lēmuši pa savam, ko neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Cietēji ir tie bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novadā, bet skola – ārpus novada.

Nauda vairs neseko skolēnam?
Parastajā situācijā, kad bērns klātienē apmeklē Jaunpiebalgas vidusskolu, viņam tiek nodrošinātas brīvpusdienas kā bērnam no daudzbērnu ģimenes. Māte saka – tad ir spēkā princips “nauda seko skolēnam” un brīvpusdienas tiek apmaksātas Jaunpiebalgas un Gulbenes novada pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā. Tagad, attālinātās mācīšanās laikā, pēkšņi šis princips vairs nestrādājot. Kā tad tā? Māte vērsusies Jaunpiebalgas novada pašvaldībā, kur teikts, lai jautājot savā Gulbenes novada pašvaldībā.
“Rankas pagasta pārvaldes vadītājs man iesaka – ja vēlamies saņemt brīvpusdienu kompensāciju no Gulbenes novada pašvaldības, manam bērnam jāpāriet mācīties uz sava novada skolu. Taču sola nodrošināt vairs tikai pusi no pārtikas kartēm, visas ne. Vai man savs bērns tāpēc jāizņem no Jaunpiebalgas vidusskolas? Otrs variants, kuru man iesaka Rankas pagasta pārvaldes vadītājs, ir tomēr prasīt brīvpusdienu kompensēšanu Jaunpiebalgas novada pašvaldībā,” stāsta apbēdinātā māte.
Viņa skaidro, ka Jaunpiebalgas vidusskola ir viņas dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde pēc pārmaiņām Gulbenes novada skolu tīklā. Turklāt izvēles izdarīšanas brīdī, kad viņas ģimene izvēlējās bērniem Jaunpiebalgas vidusskolu, Gulbenes novada pašvaldība neesot nodrošinājusi transportu, lai viņas ģimenes bērni varētu nokļūt līdz skolai savā novadā un atgriezties mājās. Savukārt Jaunpiebalgas novada pašvaldība bija pretimnākoša.

Būs vajadzīgs deputātu lēmums
“Mēs tiešām neesam spējuši noreaģēt,” sacīja Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone, runājot par šo tēmu ar vietējiem deputātiem pēc 30.aprīļa novada domes sēdes.
Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs skaidroja, ka valsts mērķdotācija (kura ir iedalīta Gulbenes novada pašvaldībai) ir paredzēta, lai šajā COVID-19 krīzes situācijā kompensētu ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem bērniem no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm ar noteikumu, ka šo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novadā. 29 šīs mērķgrupas bērni novadā ir palikuši bez Gulbenes novada pašvaldības atbalsta, jo viņi pamatskolas posmā mācās ārpus savas pašvaldības administratīvās teritorijas. Brīdī, kad Gulbenes novada dome jau bija gatava lemt par šo bez atbalsta palikušo bērnu ēdināšanas izdevumu kompensēšanu no valsts mērķdotācijas, Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi uz iespējamo risku – dubultu finansējumu. Tāpēc tika apturēta lēmumprojekta nonākšana Gulbenes novada domes sēdē. “Rokas ir sasietas”, kamēr deputāti nav nobalsojuši par konkrētu rīcību - “Dzirkstelei” skaidroja N.Audzišs. Viņš lēsa, ka, visticamāk, drīzumā tiks sasaukta domes ārkārtas sēde. Novada bērniem, kuri pašlaik ir nonākuši “izslēgto kategorijā”, kā pauda N.Audzišs, arī ir jāsaņem savas pašvaldības atbalsts. "Dzirksteles" rīcībā ir informācija, ka ārkārtas domes sēde paredzēta pirmdien, 11.maijā.
L.Reinsones redzējums - reālākais variants būtu lemšanai virzīt priekšlikumu segt ēdināšanas izdevumus visiem bez izņēmuma Gulbenes novadā deklarētajiem bērniem, kuri ir ārpus savas pašvaldības esošo skolu 1. līdz 9.klašu audzēkņi. Kopumā ārpus sava novada mācās apmēram 170 bērni, kuri ir 1. līdz 12. klašu audzēkņi. Atbalstīti tiktu tikai pamatskolas klašu visi skolēni, “balstoties uz pieprasījumu”, piešķirot viņiem Gulbenes novada pašvaldības pārtikas kartes. “Pieļauju, ka ar 100 bērniem noteikti būtu jārēķinās,” teica L.Reinsone.

Valsts mērķdotācijai nepieskarsies?
Esot norādes, ka valsts mērķdotāciju skolēnu ēdināšanas izdevumu kompensēšanai pašvaldība būs tiesīga izmantot tikai “par periodu, kas skar brīdi, kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu”. Tātad lēmuma pieņemšana novada domē jau ir nokavēta, jo ar atpakaļejošu datumu skolēnu ēdināšanas izdevumus no valsts mērķdotācijas kompensēt nebūs iespējams.
“Ja mēs būtu izvēlējušies veidu, kas ir atbilstošs arī Izglītības un zinātnes ministrijas redzējumam, mēs būtu “nošāvuši divus zaķus ar vienu šāvienu”,” sacīja L.Reinsone. Viņa atgādināja – sākotnēji Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nenorādīja, ka pārtikas kartes nav atļautas. Tikai vēlāk sekoja Izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis, ka viņi nepieļauj skolēnu ēdināšanas izdevumu kompensēšanu šādā veidā. “Salīdzinoši vienkārša lieta, lai mēs spētu administrēt ātri un ar vislietderīgāko finanšu izlietojumu,” pārtikas karšu kā metodes izvēli komentēja L.Reinsone.
Taču tagad viss mudina domāt, ka “valsts mērķdotācija kā neizlietota mums būs jāatskaita atpakaļ valsts budžetā” - deputātiem atklāja L.Reinsone. Viņa pauda uzskatu, ka šajā neviennozīmīgajā situācijā ir vainojama valsts, kurai ir “melnie caurumi”, kura laikus nav reaģējusi uz ārkārtējo situāciju, lai pašvaldībās tiktu pieņemti vienādi lēmumi un lai tādējādi Latvijas teritorijā nepieļautu atšķirīgus risinājumus, kā ir tagad. “Ir ļoti daudz interpretāciju un ļoti daudz nesaprašanās,” uzsvēra L.Reinsone.
Katra novada pašvaldība pēc saviem ieskatiem ir izvēlējusies, kurus skolēnus atbalstīt un kādā veidā to darīt. Ir bijuši izmantoti gan naudas pārskaitījumi, gan pusdienu, gan pārtikas paku piegāde. Veselības ministrijas ieteikums pašvaldībām esot tāds, ka “smiekli nāk” - pārtikas pakās jābūt iekļautiem lielākoties svaigiem pārtikas produktiem ar īsu glabāšanas termiņu (dārzeņiem, gaļai). Ministrija arī uzsvērusi, ka jāņem vērā kalorijas un normas atbilstoši bērnu vecumam. “Veselības ministrijai nauda nav saistoša, saistošs ir saturs,” secināja L.Reinsone.   


Kur ir problēma?
◆ Gulbenes novadā: pašvaldība ar pārtikas kartēm atbalsta visus, kuri mācās novadā pamatskolas klasēs! Tas, kur ir deklarēta šo skolēnu dzīvesvieta, vispār netiek ņemts vērā.
◆ Jaunpiebalgas novadā: pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 1. līdz 9.klases skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir tieši šajā pašvaldībā.

Pievieno komentāru

Komentāri 19

nezina

Ja mana dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpiebalgā, bet mācos Gulbenes skolā man Gulbenes novads izsniedz pārtikas karti un arī Jaunpiebalgas novads nodrošina ar brīvpusdienām? ... vai arīJ aunpiebalgas novadā: pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 1. līdz 9.klases skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir tieši šajā pašvaldībā un mācās pašvaldības skolās? ..tā arī skaidrs netika....

pirms gada, 2020.05.08 12:17

Diāna

Palasīju, ko raksta par savu 3.aprīļa lēmumu Jaunpiebalgas novada dome:
"1. Nodrošināt brīvpusdienas Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-9.klases izglītojamo ēdināšanai, trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī šo ģimeņu 1.5-6gadīgo bērnu, nodrošinot silto pusdienu piegādi, atbilstoši Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā silto pusdienu piegādes nodrošināmas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sākot ar 2020.gada 6.aprīli, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020.mācību gada beigām;
3. Noteikt, ka brīvpusdienu izdales procesa laikā brīvpusdienu saņēmējam un brīvpusdienu izsniedzējam jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie ierobežojumi un prasības.
4. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības 2020.gada budžeta šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem un valsts piešķirtās valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai.
Jautājumu gadījumā varat sazināties ar novada domes izpilddirektori pa t. 26482506 vai sociālās dienesta vadītāju t. 28004439."

pirms gada, 2020.05.08 12:23

Diāna

Iznāk, ka Jaunpiebalga sava teritorijā deklarētajiem pamatskolas klašu berniem brīvpusdiebnas nodrošina, ja šie bērni atbilst noteiktai kategorijai: "no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas)".

pirms gada, 2020.05.08 12:27

Arnis

Skaidri un gaiši pateikts, novadā deklarētajiem! bērniem!!! Tad ko domes vadība, izpilddirektore un juristi dara? Tā ir klaja neizdariba! Atkal neviens par to neatbildēts? Rankas pag.daudzbernu.gimenes bērni ir deklarēti Gulbenes! novada! Lai mācās, kur mācās! Ceru uz to, ka beidzot kādam vajadzētu.atbildet par neizdaribām, nevis bumbot vienam uz otru un beigās deputāti lems! Ko lems, to nosaka MK noteikumi! Atkal izceļas Gulbene! Tie taču ir mūsu bērni, novada!

pirms gada, 2020.05.08 13:20

Zintis

Ko dara Kanaviņa? Pilns cilvēku baltajā mājā, rezultāts 0

pirms gada, 2020.05.08 13:22

Arnim

Lasīt iemācījies, bet smadzenes ta nav? Tas ir Jaunpiebalgas novada nolikums, kuram nav nekāda sakara ar Gulbeni. Katrs novads baro savus deklarētos bērnus!

pirms gada, 2020.05.08 13:40

Diāna

Arņa bažām ir pamats. Deputāti pirmdien, 11.maijā, arkārtas domes sēdē plāno lemt par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu bērniem, kuri palikusi aiz borta. Proti, Deklarēti Gulbenes novadā, bet pamatskolas klasēs mācās ārpus sava novada. Skumji, ka tadejādi pašlaik bez atbalsta ir daudzbērnu ģimeņu, maznodrošinātie berni. Jo Gulbenes novada līdzšinējais deputātu lēmums paredz pārtikas kartes VISIEM (gan mazaizsargātajiem, gan parējiem) 1.-9.klašu skolēniem, KURI MACĀS gULBENES NOVADĀ (bet varbūt deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnē, Madinā vai Balvos). Gulbenes novadam ir ATŠĶIRĪGS LĒMUMS.

pirms gada, 2020.05.08 14:31

?

Vai tad maznodrošinātie un daudzbērnu paliek aiz borta, ja dod VISIEM?

pirms gada, 2020.05.08 14:35

kur tad skrējāt???

Ja ļoti gribās novada naudu, kāpēc tad nemācaties novada skolās? Aizskrējāt laimi meklēt, nu tad arī smeļaties laimi tur. Ko tagad čīkstēt???

pirms gada, 2020.05.10 21:49

Ha

Kad Domei jānopērk datori, tad jautājumu atrisina nedēļas laikā! Kad jānodrošina trūcīgie bērni ar pārtiku tad neatrisināmas problēmes. Skumīgi.

pirms gada, 2020.05.08 14:36

Diāna

Atbilde "?".
Saprotu tā, ka problēma laika ir tur, ka Gulbenes novadā kritērijis nav bijis šajā novadā deklarēta dzīvesvieta. Kritērijs bijis - bērni, kuri reāli mācās TIKAI GULBENES NOVADĀ.
Sakuma arī nebiju to tā sapratusi. Gribeja jau dome labu. Tur ir daudz problēmu, kāpēc tā lēma. Vispār riktīgs mudžeklis valstī un novadā arī. Nebijam gatavi ārkārtas situācijai.

pirms gada, 2020.05.08 14:55

aina

tāpēc GULBENES NOVADĀ ir pilni kabineti ar darboņiem, kam jārisina katra pilsoņa, katra bērna, katra pensionāra, maznodrošinātā, daudzbērnu vajadzības. Katrs ir pelnījis dzīvot tiesiskā valstī!

pirms gada, 2020.05.10 11:51

Ināra indrica

Sen jau vajadzeja pieskirt visam pasvaldibam.Jo tads ir ministrijas lemums,ko ta Rensone vel tur muti virina, kāpēc nav izmesta,cilveki notriec,un atkal turpina smieties,par Berniem, vecakiem,neliesu Banda,kopa at Audzisu,jauzliek sodi,un jasamazina algas par savu patvalibu.Tagad jau vienu karti nonema,bet pasiem jauni datori.Vai jums tiesam vairs nav nekadas cilvecibas,cienas me pret vienu maz,in maz.Skolu vienu atstajot,deputatiu lemumi,kuri mutes virina Zina,nezina

pirms gada, 2020.05.08 17:22

Reinītis Lienis

Kā diez Reisones notriekšanas lieta virzās? Laikam jau būs kā parasti,viss aizmirsīsies un dzīvosim ilgi un laimīgi!

pirms gada, 2020.05.09 18:18

Novadu reforma

Nekas novadu reforma drīz visu sakartos. Žēl ka bērniem un vecākiem trūkst atbalsta. Kaitina tas ka nodokļus gan neviens nav atcēlis maksāt. Tos gan esiet tik labi un samaksājiet. Pienākošos pakalpomus par šo nodokļu nomaksu nezini dabūsi vai paliksi aiz borta.

pirms gada, 2020.05.09 07:41

Mamma un tētis

Mūsu trīs bērni mācās Rankas pamatskolā un pii Ābelīte, bet mūziku un mākslu apgūst Jaunpiebalgā. Paldies Gulbenes novada domei par ēdināšanas taloniem, tas ir liels atspaids. Varam iegadāties to, kas bērniem nepieciešams, ko viņi ēd, no kā nav alerģijas.

pirms gada, 2020.05.11 00:58

Tejātris

Lai ko nedarītu "lienītes un Co. " vienmēr galā sanāk čiks. Kā tā?

pirms gada, 2020.05.11 08:30

Aldis

Galvenais deputātiem datorus iepirkt, tur pat ārkārtas sēdi varēja sasaukt, štrunts par Rankas daudzbērnu u.c.ģimenem, tie var gaidīt līdz beigsies ārkārtas situācija. Vai tiešām nebūs neviena atbildīgā par Neizdarību! Galvenais 2 izpilddirektori+2 vadība + izgl.pārvalde un čušs????? Deputāti, gaidām no jums aktīvu rīcību, vai atkal viss noklusīs?

pirms gada, 2020.05.11 08:37

bbb

bērnudārzi atsāk darbu. Kā ar pārtikas kartēm, kuras jau izsniegtas? vai pašvaldība par bērnu pusdienām maksās dubultā?

pirms gada, 2020.05.13 17:37

Vietējās ziņas