Pašvaldība iestājas par Rankas arodvidusskolas saglabāšanu

Aizvadītajās nedēļās ir saasinājusies problēma par Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības pastāvēšanu. Ir izskanējies apgalvojums, ka Rankā mācības tiks pārtrauktas ar 2019.gada 7.janvāri, tomēr galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Gulbenes novada pašvaldība kategoriski iestājas pret struktūrvienības slēgšanu un izglītības procesa pārtraukšanu mācību gada vidū. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

„Radušos situāciju esam pārrunājuši ar izglītības iestādes dibinātāju – Izglītības un zinātnes ministriju. 16.oktobrī nosūtījām ministrijai oficiālu vēstuli, kurā paužam atbalstu Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības darbības turpināšanai. Jāņem vērā fakts, ka Gulbenes novads ir ar meža resursiem bagāts, līdz ar to mežizstrāde ir viena no galvenajām uzņēmējdarbības nozarēm. Privātā sektora pārstāvji sarunās ar pašvaldību ir norādījuši, ka profesionālās izglītības nodrošinājums Gulbenes novadā ir vajadzīgs, jo kvalificēts darbaspēks ir būtisks faktors nozares attīstībai. Uzņēmēji ir pauduši gatavību nodrošināt prakses vietas Rankas filiāles audzēkņiem, kā arī rosinājuši papildināt izglītības programmu saturu, piemēram, ar rūpnīcas kokapstrādes iekārtu operatora, mērnieka, automātikas iekārtu speciālista un lauksaimniecības speciālista mācību programmām. Esam uzsākuši sarunas arī ar meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsta organizāciju „Meža stacija” un VAS „Latvijas valsts meži” par turpmākās sadarbības formām,” informē Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Pašvaldība uzskata, ka radušās problēmas ir jārisina, nevis uzreiz jālikvidē filiāle. Plānots, ka 26.oktobrī notiks sarunas, kurās piedalīsies Valmieras tehnikuma, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rankas filiāles, Valmieras un Gulbenes novada pašvaldību pārstāvji.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas