Pašvaldības ar īpašuma izsolēm nesteidzas

Rajona lielākā daļa pašvaldību pagaidām ar tām piederošā īpašuma pārdošanu nesteidzas, lai gan uzskata, ka iegūtie līdzekļi būtu atbalsts budžeta deficīta dzēšanai, sociālajiem pabalstiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un citiem mērķiem.

Kārtos savstarpējos norēķinus


Tomēr ir pašvaldības, kurās jau drīzumā notiks īpašumu izsoles. Daukstu pagastā “Dzirkstele” uzzināja, ka izsole notiks 1.jūnijā. Tajā izsolīs pašvaldībai piederošo Staru mototrasi ar pirmpirkuma tiesībām. Par izsolē iegūto līdzekļu izlietojumu lems pagasta padomes deputāti. Daukstēm citām pašvaldībām jāmaksā ievērojami savstarpējie norēķini par to, ka pagasta bērni mācās citās mācību iestādēs. Ar pašvaldības budžeta iespējām nav iespējams šos norēķinus samaksāt, tāpēc izsolē iegūtā nauda būs kā “plāksteris” izdzīvošanai, informē pagastā. Stāmerienas pagastā 19.jūnijā atklātā izsolē pārdos “Stāmerienas dzirnavas”, kas sastāv no divām ēkām. Arī šajā gadījumā ir pirmpirkuma tiesības divām personām, uz kuru zemes atrodas šīs ēkas. Izsoli esot ierosinājuši paši zemes īpašnieki. Stāmerienas pagastā tiks izsolīts arī 1,68 hektāru liels zemes gabals “Dūjas”, kas atbilstoši pagasta teritorijas plānojumam esot izmatojams apbūvei. Pašvaldībā paskaidroja, ka izsolē plānotie līdzekļi, kas nebūšot īpaši lieli, jau esot paredzēti pašvaldības budžetā.


Nevēlas pārdot lēti


Jaungulbenes pagastā “Dzirkstele” uzzināja, ka jau pērn mēģināts izsolīt pašvaldībai piederošo mežu, tomēr neviens neesot pieteicies, jo izsoles sākuma cena bijusi samērā liela. Ar likumu ir noteikts, ka pašvaldība nevar īpašumu pārdot par zemāku cenu nekā ir tā kadastrālā vērtība, bet katra pašvaldība cenšas iegūt iespējami vairāk naudas. Pagastā atzina, ka īpašumu pārdošana ir nosacīts risinājums un neesot prāta darbs šobrīd visu pārdot, tāpēc arī pagasta deputātu nostāja esot, ka par lētu naudu neko nepārdot. Arī Rankas pašvaldībā paskaidro, ka ar pašvaldības īpašumu, kas kādam ir iznomāts, vēl varot kaut ko nopelnīt, bet to pārdodot konkrētam īpašniekam, neesot drošas pārliecības, ka īpašnieks darbosies arī pagasta interesēs.


Tirzas pagastā “Dzirkstele” noskaidroja, ka pašvaldība neprognozē maksātnespēju arī pēc budžeta grozījumiem, tāpēc tai piederošos īpašumus pagasts plāno izmantot savām vajadzībām, piemēram, kapsētas paplašināšanai, ainavas veidošanai pie Tirzas estrādes un tamlīdzīgi. Jebkurā gadījumā pašvaldība vēlas īpašumus, kas ir tās lietošanā, ierakstīt zemesgrāmatā. Šobrīd pašvaldība īpašumu izsoles neprognozē.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas