Pašvaldības mežos nevarēs medīt par brīvu 1

Biedrība „Stāmerienas mednieku klubs” vērsusies Gulbenes novada domē ar lūgumu pagarināt tiesības medīt pašvaldības mežos 24,94 hektāru platībā. 21.maijā, skatot šo jautāju tautsaimniecības komitejas sēdē, deputāti konceptuāli atbalstīja: biedrībai šīs tiesības piešķiramas uz turpmākajiem pieciem gadiem, taču būs jāmaksā nomas maksa – 50 centi gadā par katru pašvaldības meža zemes hektāru. Galīgais balsojums par to paredzēts 29.maijā novada domes sēdē.

Tālāk tautsaimniecības komitejas sēdē izvērtās garas diskusijas, apspriežot pašvaldības nolikuma projektu, kas turpmāk paredzēs visiem mednieku kolektīviem vienādu maksu par tiesībām medīt pašvaldības mežos. Viņi pauda, ka vēl nav gatavi galīgajam balsojumam, tāpēc debates turpināsies vēl mēnesi.


Novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja Vita Kravale un jurists Sandis Sīmanis skaidroja deputātiem, ka likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" liedz pašvaldībai ļaut nodarboties ar medībām savos īpašumos par brīvu. Nolikuma projekts paredz, ka prasītā maksa būs 50 centi par hektāru. Paredzams, ka mednieku kolektīviem noteiktā termiņā ar iesniegumiem būs jāvēršas pašvaldībā, pretendējot uz medību tiesību nomu konkrētā teritorijā. Ja līdzvērtīgi pretendenti būs vairāki, tiks rīkota izsole ar dalības maksu tajā.

Paredzams, ka mednieku kolektīvam līgumattiecības ar pašvaldību varēs būt spēkā ne ilgāk par 12 gadiem. Nolikuma projekts paredz arī medību kolektīvu atbilstību noteiktiem kritērijiem. Pirmkārt, mednieku kolektīvam medību iecirknim, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē, jāatrodas ne tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības. Otrkārt, mednieku kolektīvā pusei biedru jābūt deklarētajiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Apspriežot šo nolikuma projektu, deputātu viedokļi daudz neatšķīrās, tomēr skaidri bija atpazīstami mednieki no tiem, kuriem nav šāda vaļasprieka. Deputāta Normunda Mazūra satraukumam pievienojās Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Naglis, paužot, ka Valsts meža dienesta kuluāros notiekot sarunas par to, ka varētu tikt paaugstināta medību tiesību noma valsts mežos, bet, ja maksu sāks prasīt arī privāto mežu īpašnieki, mednieku kolektīvi vispār var kļūt maksātnespējīgi.

Kāds ieminējās, ka dažs privātais meža īpašnieks var negribēt, ka vispār kāds iet viņa īpašumā medīt, uz to J.Naglis iebilda, ka mednieki regulē meža zvēru skaitu mežos, daba viena pati ar šo uzdevumu galā netiekot. Deputāte Sandra Daudziņa uzsvēra, ka galvenais uzdevums tomēr esot novadā nodrošināt maksimālu pašvaldības zemes lauksaimniecisko izmantošanu, nodot zemi nomā zemniekiem, bet medību tiesību apakšnoma nevar būt obligāts nosacījums.

Visi vienojās, ka novada domes izpilddirektorei Sarmītei Krišānei ir jāapkopo informācija, cik lielās pašvaldības zemju platībās paredzēta medību tiesību noma. Tādējādi varēs arī prognozēt gaidāmos ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Pipec

Daba bez mednieku regulējošās funkcijas ir iztikusi ļoti ilgi un varētu vēl iztikt. Ja man būtu mežs tad es gan negribētu, ka tur visādi sprukstiņi nāk medīt. Smieklīgi, par padsmit € gadā šie sadumposies un kļūs maksātnespējīgi.

pirms 7 gadiem, 2014.06.07 20:34

Vietējās ziņas