Pateicas dažādu paaudžu brīvprātīgajiem

Gulbenes novada pašvaldība 11.oktobrī pulcināja kopā vairākus desmitus dažādu paaudžu brīvprātīgos, lai  pateiktos par visu labo, kas padarīts, informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Īpaši tika sumināti tie brīvprātīgie, kuri bija noslēguši vienošanos ar pašvaldību par 60 stundu brīvprātīgā darba veikšanu. Sertifikātu pasniedza Elizabetei Brūniņai, Agnesei Keitai Birzniecei, Katrīnai Pipcānei un Sindijai Gabrānei.

"Daudz novada labā dara ne tikai individuālie entuziasti, bet arī biedrības. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus pasniedza biedrībai „1st Place” par aktīvu dalību un atbalstu  Gulbenes novada pašvaldības organizētajos pasākumos un novada sporta dzīves dažādošanu. Biedrība “Stāķu attīstības biedrība” tika sumināta par sistemātisku darbu vietējās kopienas kultūrvides un lokālpatriotisma attīstīšanā," atklāj G.Kalmane.

Par lielisku atmosfēru pasākumā rūpējās improvizators Viesturs Vizulis.

Piebilstams, ka, lai saņemtu brīvprātīgā sertifikātu, ir jāslēdz vienošanās ar Gulbenes novada domi un jāsakrāj 60 vai vairāk brīvprātīgā darba stundas. Sertifikātā tiek atspoguļotas jomas, kurās veiktas aktivitātes, kā arī iegūto prasmju apraksts.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas