Paturēs savu logo

Pašvaldībā apstiprināti grozījumi Gulbenes bibliotēkas nolikumā. Turpmāk bibliotēkai, kurai ir juridiskas personas statuss, būs zīmogs un veidlapas ar Gulbenes novada ģerboni. Tomēr bibliotēkai arī turpmāk būs pašai savs logo - stilizēts gulbja zīmējums, ko atveido divu atvērtu grāmatu silueti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas