Pēc vienas pieturas aģentūras principa

Gulbenes novada dome ir starp septiņām pašvaldībām, kurām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paredzējusi piešķirt valsts budžeta dotāciju – 24 118 eiro - vienota klientu apkalpošanas centra izveidei.

“Ministrijas informācija liecina, ka naudas sadalījums nav tāds, kādu prasīja Gulbenes novada un citas pašvaldības. Kad Rīgā notika sanāksme, kurā tikās novadu pašvaldību priekšsēdētāji, kļuva zināms, ka divas pašvaldības ir atteikušās no šī finansējuma, tāpēc ministrija pārskatīs lēmumu un atlikušo summu sadalīs uz atlikušajiem pieciem novadiem,” informē Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika.

Atsakās no finansējuma par labu kolēģiem
Pagaidām ir zināms, ka Gulbenes pašvaldība vienotā klientu apkalpošanas centra ierīkošanai varēs izlietot 19 518 eiro, tā uzturēšanai un atlīdzībai – 4600 eiro. Saskaņā ar Ministru kabineta koncepciju par publisko pakalpojumu pilnveidi šim mērķim bija paredzēti 50 000 eiro, taču saņemt varēs gandrīz uz pusi mazāk. Acīmredzot tāpēc divu novadu – Alūksnes un Līvānu - pašvaldības atteicās.

“Tika sadalīti 224 439 eiro septiņām pašvaldībām, lai gan ir skaidrs, ka paredzētos 50 000 eiro var saņemt tikai četras pašvaldības. Tāpēc atteicāmies par labu kolēģiem. Lai viņi izveido kārtīgus vienotos klientu apkalpošanas centrus, bet mēs pagaidīsim. Tika solīts, ka nākamā gada valsts budžetā mums tiks paredzēts finansējums centra ierīkošanai,” atklāj Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Sāks veidot vienoto klientu apkalpošanas centru
“Pašvaldībā ir izvērtēta ministrijas informācija, secinot, ka visu ieceri nav iespējams īstenot tā, kā sākotnēji bija paredzēts. Tomēr varam uzlabot pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem, izveidojot domes pirmajā stāvā paplašinātu kabinetu, kur iedzīvotāji varēs saņemt visu nepieciešamo informāciju, lai nebūtu jāmaldās, meklējot atbilstošu speciālistu kabinetus,” skaidro G.Švika.

Izveidot vienas pieturas aģentūru Gulbenē ir salīdzinoši vienkāršāk, jo vienā ēkā atrodas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lauku atbalsta dienests un ar maiju tajā būs arī Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki.

“Varam spert pirmo soli un veidot vienoto klientu apkalpošanas centru ar mazākiem resursiem, uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Ja par dotācijas finansējumu un citiem jautājumiem būs skaidrība, tad vasarā varētu uzsākt vienas pieturas aģentūras veidošanu, lai nodrošinātu valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanu vienuviet,” norāda G.Švika.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas