Pensiju saņems bez ierobežojumiem

No 1.novembra atcelti vecuma un izdienas pensijas izmaksas ierobežojumi tiem pensionāriem, kuriem noteikta invaliditāte. Līdz ar to pensionāri ar invaliditāti pensiju saņems pilnā apmērā.

Izmaiņas likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.līdz 2012.gadam paredz, ka pensionāriem ar invaliditāti, sākot ar novembri atmaksās to pensijas daļu, kas ieturēta par periodu no 1.jūlija līdz 31.oktobrim. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot invalīdiem pensiju pilnā apmērā par novembri, izmaksās arī starpību par četriem mēnešiem.

 

"Pensionāri ar invaliditāti, kuri novembrī, saņemot pensiju, būs konstatējuši, ka viņu pensija nav izmaksāta pilnā apmērā, tiek lūgti vērsties jebkurā aģentūras nodaļā ar viņu rīcībā esošajiem dokumentiem par invaliditāti, lai precizētu informāciju," atgādina Labklājības ministrijas komunikāciju nodaļas vadītāja Ilona Jurševska.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Gulbenes nodaļas vadītāja Inese Zelča skaidro, ka var būt atsevišķi gadījumi, kad pensionāriem ar invaliditāti var nākties precizēt informāciju.

 

"Tas var būt tādā gadījumā, ja cilvēkam ir piešķirta vecuma pensija, bet viņam Darba ekspertīzes ārstu komisija papildus ir piešķīrusi arī invaliditāti. Līdz šim pensijas lielumu tas neiespaidoja, jo cilvēks turpināja saņemt vecuma pensiju, jo invaliditātes pensiju šim cilvēkam piešķirt vairs nevar. Tāpēc informācijas sistēmā atsevišķos gadījumos varētu būt neskaidrības. Tagad arī Darba ekspertīzes ārstu komisija faktus par invaliditātes piešķiršanu ievada savā informācijas sistēmā. Mūsu aģentūrai no viņiem vajadzētu saņemt šo nepieciešamo informāciju, bet, ja invaliditāte ir piešķirta pirms vairākiem gadiem un kaut kādu apstākļu dēļ šī informācija nav ievadīta un mēs to neesam saņēmuši, tad var nākties informāciju precizēt, bet tie var būt tikai atsevišķi gadījumi," stāsta I.Zelča.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas