Pētījums: jauniešus dzīve novadā kopumā apmierina; visvairāk trūkst darbavietu un izklaides iespēju

Gulbenes novada dome sadarbībā ar jauniešu centriem „Bāze”, „B.u.M.s.”, „Pulss”, Stāķu istabu „Ligzda” un biedrību „KAPO” veikusi pētījumu, lai noskaidrotu jauniešu noskaņojumu, Gulbenes novada kā dzīvesvietas pozitīvos un negatīvos aspektus, līdzdalību novada aktivitātēs, kā arī attieksmi pret brīvprātīgo darbu un darbu ar jaunatni kopumā.

Kopumā savu dzīvi ar Gulbenes novadu vēlas saistīt mazāk nekā puse aptaujāto jauniešu – 43%. Salīdzinoši liela daļa (35%) labprātāk izvēlētos dzīvot un strādāt kādā citā Latvijas novadā, savukārt 16% aptaujāto vēlētos dzīvot un strādāt ārzemēs.

Ar esošo situāciju novadā pilnīgi apmierināta ir tieši ceturtā daļa aptaujāto, lielākais vairums (63%) ir paudis viedokli, ka ar dzīvi novadā ir drīzāk apmierināti, lai gan saskata daudz nepilnību. Vien 3% jauniešu ir atzinuši, ka viņiem nepatīk dzīvot Gulbenes novadā.

Vērtējot negatīvos aspektus, jaunieši visbiežāk pauduši viedokli par darbavietu (29%) un izklaides iespēju trūkumu novadā (28%). Visaktīvāk jaunieši iesaistās savas skolas aktivitātēs, jauniešu centru aktivitātēs un pagasta/pilsētas piedāvātajās aktivitātēs. Savukārt ir mazaktīvi, iesaistoties reliģisko un politisko organizāciju darbībā.

Izteikti pozitīvs ir jauniešu viedoklis par brīvprātīgo darbu: 45% aptaujāto atzinuši, ka brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja jauniešiem iegūt reālu darba pieredzi, savukārt 27% respondentu pauduši viedokli, ka brīvprātīgais darbs ir laba iespēja palīdzēt sava novada cilvēkiem un sakopt vidi. Jaunieši ir arī gatavi dot konkrētu ieguldījumu novada dzīves veidošanā, visbiežāk minētais vēlamais līdzdarbības veids ir dažādu pasākumu rīkošana, kā arī vides sakopšana.

Aptaujātie jaunieši atzinuši, ka informāciju par notikumiem Gulbenes novadā pārsvarā gūst no sociālajiem tīkliem (29%), no apkārtējiem cilvēkiem (21%) un vietējos laikrakstos (20%).

Pilotāžas pētījums veikts laika posmā no 2014.gada 18.septembra līdz 31.oktobrim, aptaujājot 205 jauniešus, kuri par savām mājām sauc Gulbenes novadu. Gulbenes novadā pēc Tautas skaitīšanas datiem 2011.gadā dzīvojuši 4295 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas