Pētnieki aicina Gulbenes novada iedzīvotājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu vēstījumiem un rakstītiem dzīvesstāstiem

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātnieki veic pētījumu par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Latvijā 20. gadsimtā un aicina uzticēt personiskās dienasgrāmatas, rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas. Tie ir unikāli materiāli, kas ne tikai ļauj iepazīt rakstītāju personības un dzīves līkločus, bet atklāj daudz jaunu un bieži vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām un arī laikmetu Šī projekta vadītāja Sanita Reinsone, grāmatas “Meža meitas” autore, atzīst: “Dienasgrāmatas un atmiņu stāsti ir ārkārtīgi demokrātiski žanri – rakstīt taču var ikviens! Tie dod unikālu iespēju ieraudzīt vēsturi personiskā mikrolīmenī. Vēstījumi par personīgi piedzīvoto vēsturi arī iedzīvina, notikumiem piešķir daudzbalsību, tie dod priviliģētu iespēju saklausīt mazo balsi lielajos vēstures notikumos, atklāt neoficiālo, ignorēto, nezināmo, aizmirsto.”


10. maijā Sanita Reinsone viesojās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, kur krājuma nodaļas vadītājas Zanes Bisenieces un krājuma glabātājas Veltas Andersones gādībā, iepazinās ar muzeja glabātajiem autobiogrāfiskajiem materiāliem un kopīgi ievadīja sarunas par turpmākajām sadarbības iespējām. Lai arī krājumu veido apjomīgs autobiogrāfisku vēstījumu kopums no visas Latvijas, tieši no Gulbenes apkārtnes pagaidām materiālu trūkst. Tāpēc, lai pētījums būtu pēc iespējas pilnīgāks un lai dzīves pieraksti tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm, pētnieki jo īpaši aicina arī Gulbenes puses iedzīvotājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu pierakstiem un rakstītiem dzīvesstāstiem.


Paralēli pētījumam kopš 2018. gada sākuma Latviešu folkloras krātuvē tiek veidots Autobiogrāfiju krājums, par kuru informāciju var atrast interneta vietnē http://autobiografijas.lv. Jau šobrīd iesniegto autobiogrāfisko materiālu daudzums sniedzas pāri simtam. Dienasgrāmatu un atmiņu rakstītāji ir ļoti dažādi gan vecuma, gan profesionālo interešu ziņā. Daudzveidīgi ir arī iesniegtie materiāli. Cits uztic savas dienasgrāmatas, ko rakstījis gadu desmitiem. Tajās pētniekam tiek dota iespēja vērot rakstītāja personības attīstību, kā arī pievērst uzmanību tieši tām tēmām, kuras kā būtiskas izcēlis pats materiāla rakstītājs. Dažam tā būs tikai viena dienasgrāmatas burtnīca, kas rakstīta vidusskolas pēdējās klasēs. Citam savukārt ģimenes arhīvā glabājas vecāku atmiņu pieraksti. Vēl kāds sava dzīvesstāsta pierakstīšanu pabeidzis pavisam nesen.

Autobiogrāfiju krājuma mērķis ir saglabāt šos pierakstus nākamajām paaudzēm, padarīt tos viegli pieejamus internetā, ja autors to ļauj. Dienasgrāmatas, kuras satur sensitīva rakstura informāciju, tiek izmantotas vien pētnieciskos nolūkos un publicētas internetā netiek, ja vien rakstītājs vai dienasgrāmatas īpašnieks nav tieši to vēlējies. Iesniegtie materiāli tiek digitalizēti un, ja īpašnieks tā vēlas, atdoti atpakaļ.

Informāciju par to, kā iesniegt materiālu un kā tas tiek izmantots tālāk, var izlasīt http://autobiografijas.lv. Sazināties ar projekta dalībniekiem var, rakstot uz garamantas@lulfmi.lv vai zvanot Autobiogrāfiju krājuma veidotājiem + 37124854778.


Autobiogrāfiju krājuma veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Zinātnes padome.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas