Piecus Gulbenes bērnus adoptē ārzemēs

Gulbenes pilsētā pērn un šogad nav bijis neviena gadījuma, kad kāds bērns būtu jāievieto audžuģimenē. Pēdējā laikā arī samazinās to vecāku skaits, kam atņemtas bērnu aprūpes tiesības.

"Tas nozīmē, ka tiek veikts sociālas darbs, tiek strādāts ar ģimenēm, lai nenonāktu tik tālu, ka bērns no ģimenes ir jāizņem. Ir ģimenes, kur vecākiem atņemtas bērnu aprūpes tiesības. Arī tādas, kur atņemtas aizgādības tiesības. Pēdējo trīs gadu laikā pieci Gulbenes bērni ir adoptēti ārvalstīs," "Dzirkstelei" stāsta Gulbenes bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Rubene. Viņa skaidro, ka vispirms bāreņiem vai bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem tiek meklēta iespēja, lai viņi paliktu radu ģimenē vai arī lai tiktu adoptēti tepat, Latvijā.


Tikai tad, ja tas neizdodas, tiek izmantota iespēja nodot bērnu adopcijā ārvalstī.

 

I.Rubene klāsta, ka arī Gulbenē ir bērni, kuru vecāki atrodas darbā ārzemēs, bet atvases atstātas tepat - mājās.

 

"Šī problēma ir. Nu jau otro gadu pēc kārtas mēs esam panākuši, ka vecāki, pirms brauc projām, nokārto pie notāra ģenerālpilnvaru par to, kas ir bērna likumīgais pārstāvis. Parasti tā ir vecmāmiņa vai kāds cits no radiem. Līdz ar to mums ir no kā prasīt atbildību. Noteikti gadās arī, ka bērns tiek atstāts bez šā likumīgā pārstāvja un mēs par to nezinām. Tomēr Gulbenē nav bijis gadījumu, kad bērnam būtu vajadzīga medicīniskā palīdzība un nav, kas dod piekrišanu kādu medicīnisku manipulāciju veikšanai," saka I.Rubene.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas